Aankondiging: Anders Werken op congres ‘Age Tech Works’

Op dinsdag 5 november vindt in theater De Maagd in Bergen op Zoom het (inter-)nationale congres ‘Age Tech Works’ plaats. Hier worden de nieuwste inzichten en ervaringen rond de inzet van moderne technologie in de ouderenzorg belicht. Dit sluit naadloos aan bij de innovatieve gedachtegang van Anders Werken in de zorg en het is een unieke kans om ideeën en ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen!

Programma
Age Tech Works staat in het teken van uitwisselen van ideeën en ervaringen waarbij geprobeerd wordt antwoord te krijgen op vragen als:

  • Hoe organiseren we betrokkenheid, kennis en kunde van medewerkers in de zorg bij de ontwikkeling en toepassing van zinvolle nieuwe technieken?
  • Maakt het inzetten van hightech oplossingen het beroep van zorgmedewerker interessanter en daardoor aantrekkelijker en leidt dat tot meer tevredenheid?
  • Is het ethisch om ouderen te verplichten een heup-airbag te dragen zodat daarmee het aantal heupoperaties en de daarbij behorende kosten fors kunnen worden gereduceerd?
  • Hoe bekostigen we moderne intramurale huisvesting, inclusief slimme technische oplossingen?

Tijdens het ochtendprogramma worden dit soort vragen plenair – en met het oog op het internationale karakter van het congres in het Engels – besproken. Verder brengt een aantal kleine bedrijven vraag en aanbod rond hun productontwikkeling onder de aandacht. Naar verwachting is de secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het ochtendprogramma aanwezig.

In de middag worden diverse workshops gehouden, waarbij sommige projecten van Anders Werken ook aan bod komen. De workshops vinden grotendeels plaats in het Nederlands.

Voor wie?
Het congres is voor ondernemers, zorgmanagers, innovatie-adviseurs, beleidsmedewerkers, bestuurders en zorgmedewerkers die verbonden zijn aan Anders Werken in de zorg, SEAS2Grow of Interreg. Aanmelden kan vanaf begin september.