AgeTech Works Congres

Met het oog op de toenemende vergrijzing in een krimpende arbeidsmarkt, werken wij – over grenzen heen – aan nieuwe en slimmere manieren van zorg. Waarom? Omdat we elkaar heel hard nodig hebben om de toenemende vraag naar complexe zorg te beantwoorden. Met technologie lijkt veel mogelijk maar het daadwerkelijk ontwikkelen, opschalen en laten renderen blijkt in de praktijk veelomvattend en zeker niet eenvoudig. Terwijl de behoefte aan dergelijke technologie – die wij scharen onder Age Tech – nu al groot is en met de dag groeit.

Het vierjarig Interreg-project SEAS2Grow is één van de door de Europese Unie gesubsidieerde initiatieven dat hier hard aan werkt en daar de juiste voorwaarden voor probeert te scheppen. Op basis daarvan is een zogenoemde Age Tech Accelerator ontwikkeld, een zichzelf versterkende samenwerking waarbinnen zowel een succesvolle voortgang als de concrete toepassing wordt ondersteund en verbeterd. De samenwerkende partners van het SEAS2Grow project hebben zo’n Accelerator (of versneller) gebouwd en geïmplementeerd en zullen die geleidelijk verder uitbreiden. Het is een veelbelovende samenwerking die het verdient om een vervolg te krijgen. Om zo, met elkaar, het tempo te maken dat nodig is om als samenleving, ook in de toekomst, aan de toenemende zorgvraag het hoofd te kunnen bieden.

Nieuwsgierig naar het programma?

Bekijk het op de AgeTech Works evenementenpagina of lees de uitnodiging. Kom naar het congres Age Tech Works! en laat u aangenaam verrassen door inspirerende sprekers en innovatieve oplossingen waarmee we samen de ouderenzorg toekomstbestendig maken. Het congres Age Tech Works is gratis toegankelijk voor medewerkers van zorgorganisaties, belanghebbenden en geïnteresseerden in de zogenaamde ‘zilveren economie’. Doe mee en help de toekomst van Age Tech te realiseren!

Registreren voor Age Tech Works gaat heel eenvoudig via agetechworks.com Hopelijk zien we elkaar op 5 november in Theater De Maagd in Bergen op Zoom!