Anders Werken in de Zorg landelijk aan de slag

Hoe bieden we in de toekomst goede zorg aan een groeiend aantal kwetsbare ouderen, terwijl het aantal mensen dat in de zorg werkt niet meegroeit of zelfs afneemt? Een van de antwoorden op die vraag: de ontwikkeling en toepassing van meer en slimmere zorgtechnologie. Binnen het programma Anders Werken in de Zorg werken steeds meer zorgorganisaties samen daaraan. Met ingang van  22 februari j.l. bundelen zij hun krachten officieel in de landelijke Stichting Anders Werken in de Zorg.

Een stijgende zorgvraag bij een toenemende krapte op de arbeidsmarkt stelt de samenleving voor grote uitdagingen. Om goede zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en interessant te houden moet er iets veranderen. Niets doen is geen optie, vond de West-Brabantse zorgorganisatie tanteLouise al in 2019. TanteLouise deed dat niet alleen, maar zocht bewust de samenwerking met collega-organisaties. Om te voorkomen dat ieder voor zich het wiel uitvindt: een veelbelovende innovatie die werkt in het zuiden van het land  werkt ook in  het noorden van het land. Samen weet je meer en kom je verder, zo is nog altijd de gedachte.

Inmiddels is de Anders-Werken-in-de-Zorg-aanpak overgenomen door de regio’s Friesland, Zeeland, Midden-Brabant, Utrecht en Drenthe en hebben al zeker zes andere regio’s interesse getoond om aan te sluiten. Om de onderlinge afstemming en verbinding tussen die verschillende regio’s zo goed mogelijk te laten verlopen, is nu een landelijke organisatie opgericht. Deze organisatie bevordert regionale samenwerking van de aangesloten zorgorganisaties. Dat gebeurt onder meer door ze te ondersteunen op het terrein van kennisdeling en onderzoek, maar ook door ze te helpen bij het versnellen van de opschaling van zorginnovaties. Zo draagt Anders Werken in de Zorg bij aan het behouden van goede zorg voor ouderen en het verminderen van de werkdruk voor de medewerkers. De landelijke stichting laat zich daarbij adviseren door een onafhankelijke Raad van Advies.

De nieuwe landelijke organisatie maakt zich sterk voor een verdere uitbreiding van Anders Werken in andere delen van het land. De stichting is tevens verantwoordelijk voor het organiseren van regio-overstijgende activiteiten, evenementen en communicatie. Met het opzetten van een ‘lerende community’ zoekt de stichting nadrukkelijk de samenwerking met andere initiatieven zoals het kenniscentrum van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de landelijke kennisbank van Vilans. Ook het onderhouden van warme contacten met andere relaties, zoals branchevereniging ActiZ en het ministerie van VWS, staat hoog op agenda.