Aanpak

Het idee achter Anders Werken in de Zorg is simpel: de deelnemende zorgorganisaties in een regio kiezen samen kansrijke innovaties voor de ouderenzorg uit, testen die eerst op kleine schaal en voeren ze daarna op grote schaal in. Daarbij leren we van elkaars ervaringen én kijken we natuurlijk of de innovatie het gewenste effect oplevert.

Verkennen

Het programma start met zogeheten awareness- of inspiratiesessies, om de klokken gelijk te zetten. Een of een aantal van de deelnemende zorgorganisaties organiseert die sessies samen met kennisorganisatie Vilans. Doel ervan is kennismaken met elkaar, verwachtingen en uitdagingen bespreken en uitleg geven over de mogelijke innovatietrajecten. Elke zorgorganisatie kiest zelf aan welke innovatieprojecten zij wil meedoen. Dit soort sessies blijven we gedurende het programma organiseren, bijvoorbeeld om te bespreken welke nieuwe innovaties we nog meer willen starten.

Een innovatieproject bestaat uit drie ‘bouwstenen’:

Uitproberen en opschalen

De innovaties starten klein: met een pilot bij één van de deelnemers. Uiteraard in samenwerking met het bedrijf dat de techniek ontwikkelt. Als die pilot succesvol is, dan gaan ook de andere organisaties ermee aan de slag. Elke organisatie vormt dan een projectgroep met de juiste mensen (met bijvoorbeeld zorgmedewerkers, innovatieadviseurs en ICT).

Kennis en ervaringen delen

Gedurende het project komen we bij elkaar om het gebruik van de innovaties met elkaar te evalueren. Daarvoor organiseren we – digitaal of fysiek – werkplaatsen. Waar lopen we bij het gebruik tegenaan? Waar gebruik je een innovatie wel en waar juist niet? Hoe zetten we de techniek zo efficiënt mogelijk in? Wat hebben zorgmedewerkers daarvoor nodig? Zo leren we van elkaars kennis en ervaring.

Onderzoek

Levert de innovatie ook echt een verbetering op van de zorgkwaliteit, de arbeidsproductiviteit en het werkgemak? Dat onderzoeken we tijdens het traject samen met Vilans. We verzamelen gegevens over tijdsbesparing en over de waardering door ouderen en medewerkers. De resultaten vergelijken we onderling. Lees hier het rapport dat Vilans schreef over de eerste drie Anders Werken-projecten.

Benieuwd naar de lopende innovatieprojecten

Kijk op de pagina’s van de deelnemende regio’s