Slim incontinentiemateriaal

Na 8 weken testen is de pilot met slim incontinentiemateriaal in woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG van tanteLouise afgerond. Het systeem meet met een sensor wanneer het materiaal verwisseld moet worden, medewerkers volgen dat met een app op de smartphone. De eerste signalen zijn positief.

Andere manier van werken

Met frisse energie startten 3 teams eind februari met de pilot. Al snel bleek dat de leverancier goede ondersteuning bood. Altijd bereikbaar en soms dagelijks aanwezig om de zaken in goede banen te leiden. Medewerkers vonden dat erg prettig. ‘Het is ongelooflijk hoe snel de teams ermee hebben leren werken’, zegt Marcel Nouwen, productspecialist bij Abena Nova.

Toch was het wel een flinke omschakeling. Nieuwe producten, het bevestigen van de clips op het incontinentiemateriaal, het hanteren van de smartphone. Het is een andere manier van werken.

Meer rust en privacy

De eerste evaluaties laten goede resultaten zien. De belangrijkste:

  • een significante afname van natte bedden
  • een significante afname van het gebruik van incontinentiemateriaal
  • meer rust op de afdeling, vooral in de nacht
  • minder controlerondes waardoor bewoners meer privacy ervaren en de nachtrust minder verstoord wordt

Meerwaarde niet voor iedereen

Natuurlijk blijven er nog genoeg vragen over. Zo blijkt dat de oplossing lang niet voor alle bewoners een meerwaarde heeft, bijvoorbeeld omdat ze ‘plukgedrag’ vertonen. Ook kan het materiaal nog geen ontlasting registreren. De pilot laat zien dat de grootste winst te behalen valt bij mensen die volledig incontinent zijn en in hoge mate immobiel. Bij deze groep kost het verschonen de meeste tijd.

Uitrol naar andere teams

Alles wijst erop dat er grote veranderingen op komst zijn als het gaat om slimme, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte continentiezorg. Voor Het Nieuwe ABG is het al wel duidelijk. Nog dit jaar worden de overige teams op de locatie uitgerust met de materialen van Abena Nova. Anders werken met slim incontinentiemateriaal is daarmee een feit.