JTTG prijs gewonnen!

De JTTG prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor baanbrekende prestaties in de zorg, met de nodige verbeeldingskracht, lef en nieuwsgierigheid. Het doel van de prijs is om aandacht te besteden aan het belang van de toekomst van de zorg, om mensen en ideeën te verbinden en om aandacht en herinnering te hebben voor de persoon en […]

Pilot: medicatie in eigen beheer van cliënten

Cliënten langer zelfredzaam met medicatie door inzet van hulpmiddelen Zorgmedicatie is één van de onderwerpen die cliënten relatief eenvoudig zelf kunnen doen, zonder inzet van zorgmedewerkers. In omgeving Wolvega en Bakhuizen start half juni een pilot waarin thuiswonende cliënten zelf de regie terugkrijgen over hun medicatiebeheer en -inname. Tot nu toe kwam een thuiszorgmedewerker eenmaal […]

Implementatietoolkit Leefpatroonmonitoring

Geen tijd het wiel opnieuw uit te vinden, maar wel snel leefpatroonmonitoring inzetten? Gebruik de Implementatietoolkit Leefpatroonmonitoring! De toolkit is speciaal voor projectleiders en anderen in de zorg die leefpatroonmonitoring vormgeven en begeleiden. In de toolkit zitten de belangrijkste basisdocumenten om met leefpatroonmonitoring aan de slag te kunnen. Met behulp van de documenten kun je […]

Genomineerd voor JTTG prijs! Stem op Anders Werken in de Zorg

Wat is de JTTG prijs? De JTTG prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor baanbrekende prestaties in de zorg, met de nodige verbeeldingskracht, lef en nieuwsgierigheid. Het doel is om aandacht te besteden aan het belang van de toekomst van de zorg, om mensen en ideeën te verbinden en om aandacht en herinnering te hebben voor de […]

Webinar voor ondernemers die zorginnovaties aanbieden!

Tijdens het webinar delen Natascha van Riet programmamanager Anders Werken in de Zorg en Suzanne Verheijden programmamanager Digivaardig in de Zorg van ECP tips en tricks voor de implementatie van zorginnovaties rekening houdend met het verschil in digivaardigheden van (zorg)medewerkers. Aanmelden voor het webinar kan tot uiterlijk vrijdag 31 mei – 17.00 uur via: info@wdtm.nl […]

Anders Werken in de Zorg: ambassadeurs zorgtechnologie stimuleren innovaties

Om zorgmedewerkers hierin mee te nemen, wordt in regio Zeeland een zogeheten ZorgTools Innovatiebus ingezet en heeft Zorggroep Ter Weel een speciaal innovatieteam gestart. Geeske van Veldhuisen is, naast haar rol als verpleegkundige, werkzaam als ambassadeur zorgtechnologie. Ze volgde hiervoor vorig jaar, samen met elf anderen, de training ambassadeur zorgtechnologie. Daarnaast volgde ze dit jaar […]

Ontwikkelingen regio Zeeland – begin 2024

  Wat is er bereikt de afgelopen periode? Wat zijn de beoogde resultaten voor de komende periode? Anders werken in de zorg -Regioplan definitief; -Drie bijeenkomsten met werkgroep gehad rondom de thema’s: implementatie, organisatie en innovatie, financiering van innovatie; -Kennis gemaakt van liberating structures; -Verbinding Deltaplan – E- Health kenniskring; -Excursie; -Bijeenkomsten continueren; -Coördinatie bewezen […]

Ontwikkelingen regio Zuidoost Brabant – begin 2024

Terugblik regionaal event Anders Werken In de Zorg | 22 februari  Op 22 februari vond hét regionaal event Anders Werken In de Zorg plaats. Samen met zo’n 300 deelnemers, een twintigtal workshopleiders, vele standhouders én een compleet organisatieteam, kijken we terug op een zeer geslaagde dag! Korte terugblik programma Het event organiseerden we in samenwerking […]

Ontwikkelingen regio Midden- en West-Brabant – begin 2024

Community datamanagement Op 6 februari werd het startschot gegeven voor de derde pijler met de oprichting van de Community datamanagement. Hierin wordt samengewerkt aan de realisatie van een duurzaam systeem voorinformatie-uitwisseling in en tussen de regio’s. Het doel gaat verder dan het ontwikkelen van een visie. De Community datamanagement wil ook inzichten en analyses op […]

Ontwikkelingen regio Drenthe – begin 2024

Geslaagd regionaal congres AWiZ Drenthe Liefdevol omarmen van zorgtechnologie en slim samenwerken daarop’ was de kernboodschap van het drukbezochte congres “Anders werken voor meer werkplezier” van Anders Werken in de Zorg Drenthe op 29 februari jl. Met workshops op gebied van ‘data en AI’ ‘geen sprint maar marathon’ en ‘Anders werken in compacte organisaties’ werden […]