AWIZ Drenthe breidt uit naar 16 organisaties!

De Drentse ouderenzorg gaat vol voor digitalisering

Ouder worden in de toekomst? Dat doen we SAMEN en ANDERS is het leidmotief van de 16 Drentse ouderenzorgorganisaties die de grote vraagstukken samen oppakken met inwoners, burgerinitiatieven, organisaties en lokale overheden in de regio. Het aantal ouderen verdubbelt de komende jaren en het aantal zorgmedewerkers neemt af waardoor stilzitten geen optie is. Eén van de oplossingen is de inzet van zorgtechnologie waarmee de levenskwaliteit van ouderen wordt verhoogd en de werkdruk van  (zorg)professionals wordt verlaagd. Denk aan heupairbags, medicijndispensers, hulpmiddelen om steunkousen aan te trekken en de inzet van slim incontinentiemateriaal.

De 16 Drentse ouderenzorgorganisaties bundelen hierin hun krachten en sluiten aan bij het landelijke programma ‘Anders werken in de Zorg’, nadat 3 hiervan, te weten Noorderboog, Treant en Tangenborgh, al enthousiast hiermee waren gestart in ‘22. Dit met gebruikmaking financiële mogelijkheden en stimulans vanuit zorgkantoor Zilveren Kruis die verantwoordelijk is voor de WLZ-zorg in deze regio.

Doel van het landelijke programma ‘Anders Werken in de Zorg’ is het samen optrekken bij de invoering van zorgtechnologieën om zo de invoering ervan te versnellen. Er wordt geëxperimenteerd met inzet van verschillende zorgtechnologieën, ervaringen worden met elkaar gedeeld, onderzocht wat wel en niet werkt waarop alleen die zorgtechnologieën worden ingevoerd die snel voor toegevoegde waarde zorgen. Erwin Duits, bestuurder bij Noorderboog en voorzitter van Anders werken in de Zorg Drenthe: “Zorgtechnologie speelt een cruciale rol in het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze zorgverlening. Door als Drentse ouderenzorgorganisaties samen te werken en aan te sluiten bij dit programma, kunnen we van elkaar leren en op een efficiënte wijze nieuwe technologieën implementeren. Zo voorkomen we dat iedere organisatie op eigen initiatief hetzelfde wiel uitvindt.”

Eerste stap inventarisatie bewezen technologieën

De eerste stap in deze samenwerking is het inventariseren van bewezen technologieën en die kennis en ervaringen met elkaar delen. Paulien van der Meulen, programmamanager in Drenthe: “Door samen op te trekken bij de invoering van zorgtechnologieën die bewezen hebben dat zij bijdragen aan tijdsbesparing, werkgemak en kwaliteit van leven kunnen we snellere stappen maken. We voorkomen daarmee dat we energie stoppen in zorgtechnologieën die geen toegevoegde waarde hebben. Ook leren van elkaar wat wel en niet goed werkt qua aanpak.”