AWIZ groeit met drie nieuwe regio’s en heeft een compleet vernieuwde website

De beweging voor innovatieve organisaties in de ouderenzorg, Anders Werken in de Zorg, zit in de lift. Niet alleen zijn de regio’s Zuid-Kennemerland, Noordoost-Brabant en Amsterdam Amstelland-Meerlanden onlangs toegetreden tot dit initiatief, maar het kennisdelen over innovaties binnen alle regio’s wordt ook ondersteund door een volledig vernieuwde website.

Om te voorkomen dat alle ouderenzorgorganisaties zelf het wiel uitvinden op het gebied van technologische vernieuwing, is Anders Werken in de Zorg opgericht. De deelnemende zorgorganisaties in een regio kiezen gezamenlijk kansrijke innovaties uit, testen deze eerst op kleine schaal en voeren ze vervolgens op grote schaal in. Hierbij leren ze van elkaars ervaringen en kijken ze natuurlijk of de innovatie het gewenste effect oplevert

Groei van samenwerking

In West-Brabant, Friesland, Zeeland, Midden-Brabant, Utrecht, Salland, Zuidoost-Brabant en Drenthe werd al succesvol samengewerkt en geïnnoveerd met arbeidsondersteunende technologieën zoals een heupairbag, slim incontinentiemateriaal en exoskeletten. Nu sluiten ook de regio’s Zuid-Kennemerland, Noordoost-Brabant en Amsterdam Amstelland-Meerlanden zich aan. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van Anders Werken in de Zorg, kunt u alles volgen op de vernieuwde website www.anderswerkenindezorg.nl. Deze vernieuwde website bevat onder andere een overzicht van de innovaties waaraan regionaal wordt samengewerkt, nieuws van de aangesloten regio’s en meer informatie over de vernieuwde structuur en alle betrokkenen.