Slimme vloer voorspelt valgevaar

Lefeber heeft samen met zorginstelling tanteLouise twee jaar intensief gewerkt aan een algoritme dat het valgevaar bij kwetsbare ouderen kan vertalen in een score. Het werkt als een soort van thermometer: groen is veilig, bij oranje is het oppassen geblazen, bij rood rinkelen de alarmbellen. ‘Die thermometer – een overzichtelijk dashboard op het computerscherm – […]

Focus ‘Anders Werken in de zorg Fryslân’ 2021

In 2021 gaan we verder met met het testen en invoeren van arbeidsbesparende en zorgondersteunende zorgtechnologie in Friesland. Op meerdere locaties wordt al gewerkt met de Wolk heupairbag, slim incontinentiemateriaal of zelfs een smart glass. Zeker 120 zorgprofessionals hebben in september de VR Covid-19 training gevolgd, in samenwerking met GGD Fryslân. Samen met West-Brabant, zijn […]

Slimme bril bewijst zijn waarde, ook in coronatijd

In tijden van nood worden de mooiste ideeën geboren. Of in dit geval: nieuwe toepassingen van bestaande producten. Zoals de Smart Glass, de slimme bril waarmee verzorgenden of verpleegkundigen op afstand de expertise kunnen inroepen van bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde of een gespecialiseerd verpleegkundige. TanteLouise zet de bril in deze coronacrisis met succes in als […]

Virtual reality (VR) écht relevant bij goede follow up

Met observaties, diepte-interviews en voor- en nametingen, werd de inhoud van de trainingen geëvalueerd. Daarbij werd vooral gekeken naar de rol van VR daarin. Het is een startend onderzoek met het doel om te toetsen of VR aan de doelstellingen voldoet van ‘Anders Werken’: met minder tijd en inspanning, betere zorg leveren in een prettige […]

Voorbereiden op tweede coronagolf met behulp van VR?

De module bestaat uit twee interactieve video’s van twee praktijksituaties: in de thuiszorg en in een zorginstelling. Daarin moet de medewerker vragen beantwoorden over hygiëne en maatregelen bij een acute uitbraak. De filmpjes zijn volledig vanuit het perspectief van de zorgmedewerker gemaakt, waardoor de ervaring zeer realistisch is. Het leereffect is daardoor erg hoog.De VR-module […]

Maak kennis met het CIC

Het Care Innovation Center is aanjager van innovaties in de zorg. Juist nu zijn nieuwe ideeën hard nodig. Aan de ene kant stijgt de vraag naar goede zorg, aan de andere kant neemt het tekort aan zorgpersoneel toe. Bovendien wordt het steeds belangrijker dat de patiënt de regie voert over de eigen zorg. Voor deze […]

Raffy, Lâle en De Leystroom gaan aan de slag met Wolk

De heupairbag, die de naam ‘Wolk’ draagt net als de gelijknamige ontwikkelaar WOLK, kan een gebroken heup bij een val voorkomen. Een uitkomst voor ouderen en precies de reden waarom Raffy, Lâle en De Leystroom aan de slag gaan met de heupairbag. Bij Raffy, Lâle en De Leystroom in Breda ondersteunen ze kwetsbare ouderen in […]

Vooruit tijdens de digitale Werkplaatsen

Hoe hangt de vlag erbij? Tijdens deze digitale werkplaats was daar het moment om te ventileren hoe de situaties er in de verpleeghuizen voor staan. Monique Cooijman, programmamanager regionale transitie middelen West-Brabant, benoemt dat de impact van de coronacrisis tussen verpleeghuizen en locaties heel verschillend kan zijn. Tevens liggen er juist nu kansen. Zo kan […]

Zorggroep Sint Maarten integreert Wolk heupairbag in de zorg

Op de locaties Sint Theresia in Joure en Mariënbosch in Heerenveen, gaat Zorggroep Sint Maarten aan de slag met arbeidsbesparende zorgtechnologie. De zorggroep zet in op meer bewegingsvrijheid voor cliënten en minder heupfracturen door de inzet van de Wolk heupairbag. Hiermee had de organisatie al een goede ervaring. Projectleider Jolanda Lolkema van Sint Maarten: “We […]