Voorbereiden op tweede coronagolf met behulp van VR?

Anders Werken in de zorg Fryslân, heeft samen met het Expertiseteam Corona Friesland en GGD Fryslân een virtual reality (VR)-module COVID-19 ontwikkeld. De module is gemaakt om zorgmedewerkers voor te bereiden op een tweede coronagolf.

De module bestaat uit twee interactieve video’s van twee praktijksituaties: in de thuiszorg en in een zorginstelling. Daarin moet de medewerker vragen beantwoorden over hygiëne en maatregelen bij een acute uitbraak. De filmpjes zijn volledig vanuit het perspectief van de zorgmedewerker gemaakt, waardoor de ervaring zeer realistisch is. Het leereffect is daardoor erg hoog.

De VR-module is te volgen via 2D (smartphone, tablet of laptop) en 3D (VR-bril) en geschikt voor meerdere sectoren: verpleeg- of verzorgingstehuis, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Kijk voor meer informatie en een bestelmogelijkheid op: https://anderswerkenindezorg.nl/innovatie/vr-trainingen-covid-19

De VR-module is een onderdeel van een tweedaagse training COVID-19-COACH, een initiatief van het Expertiseteam Corona Friesland, waarin zorginstellingen, Anders Werken in de zorg Fryslân, Zorgkantoor Friesland en het Friesland college samenwerken. 120 zorgprofessionals zijn inmiddels in de maand september getraind.

Bekijk hier een video impressie.

Friese deelnemers Anders werken in de zorg Fryslân: Noorderbreedte (penvoerder), ZuidOostZorg, Zorggroep Alliade, Kwadrantgroep, Patyna, Mienskipssintrum Leppehiem, Valuas Zorggroep en Zorggroep Sint Maarten. 

Voor meer informatie over Anders werken in de zorg Fryslân kunt u contact opnemen met Paulien van de Meulen, programmamanager Anders werken in de zorg Fryslân 
T 06 – 51 77 22 65