Coronacrisis katalysator voor Anders Werken in de ouderenzorg

Kansen voor zorginnovatie in coronatijd
Voor het programma ‘Anders Werken in de Zorg Fryslân’ klonk in februari van dit jaar een mooi startschot. Met aansluiting op het programma, dat in West-Brabant succesvol is ontwikkeld, willen acht Friese zorgorganisaties versneld met arbeidsbesparende zorgtechnologieën aan de slag in de vorm van 17 pilots op verschillende afdelingen. Al vrij snel daarna zag de wereld er heel anders uit door het coronavirus. Plots was er nog maar één prioriteit. Alle deelnemers van het programma hadden en hebben er hun handen vol aan om het virus voor de kwetsbare cliënten buiten de deur te houden en om de zorg veilig en zorgvuldig te laten verlopen. Een bijzondere en rare tijd.

Applicaties zorgen voor verbinding
Toch zien we dat er steeds meer bekend wordt over het virus en dat het virus zich minder snel verspreidt.  Veel communicatie loopt en de grootste hectiek is een klein beetje voorbij. Al zal het virus voorlopig nog onder ons blijven. In allerlei sectoren wordt gezocht naar kansen. Applicaties als beeldbellen, Zoomen en Teams zorgen ervoor dat alles zoveel mogelijk door blijft gaan en vaak ook uitermate efficiënt gebeurt. De samenleving en het werken in de zorg is in een onvoorstelbaar hoog tempo gedigitaliseerd.  Niemand stelt de toegevoegde waarde van technologie nog ter discussie, al blijft menselijk contact onontbeerlijk en ook de norm in de zorg. 

Deze bijzondere tijd vergt ook een andere blik op het programma ‘Anders Werken in de Zorg Fryslân’. De pilots kunnen niet in de oorspronkelijke opzet doorgaan, omdat verpleegafdelingen in de ouderenzorg niet kunnen worden bezocht. Ook zijn fysieke (start)bijeenkomsten en trainingen niet mogelijk. Echter de noodzaak van echt anders werken in de ouderenzorg is er des te meer! De personeelskrapte wordt alleen maar groter en het aantal ouderen stijgt nog enorm. Juist nu is de tijd rijp om door te pakken op het anders inrichten van de werkprocessen in de ouderenzorg met behulp van zorgtechnologie. Hiermee maken we het  makkelijker én leuker voor onze zorgmedewerkers en wordt de zorg ondersteund. De afgelopen weken is er met bestuurders, projectleiders en mensen uit allerlei netwerken gesproken over hoe we juist nu kunnen doorpakken met ‘Anders Werken in de Zorg Fryslân’. 

https://youtu.be/kBvRULDHmCc

Smart Glass voor deskundigheid op afstand
Eén van de dingen die we in Fryslân doen is het introduceren van de Smart Glass. Dit is een bril met een kleine camera waarmee de zorgmedewerker contact kan leggen met een verpleegkundige of arts.  Via de slimme bril die de zorgmedewerker draagt, kijkt de arts of verpleegkundige op een tablet of telefoon live mee met de zorgmedewerker. In Fryslân gaan hiermee vijf zorgorganisaties aan de slag, ook in verbinding met andere projecten zoals het efficiënt inzetten van personeel in avond-, nacht- en weekenddiensten. Op dit moment testen twee deelnemende organisaties,  Noorderbreedte en ZuidOostZorg, twee verschillende typen Smart Glass brillen. Als de tests goed uitpakken, wordt de bril ingezet voor zorg op afstand vanuit een medische of verpleegkundige dienst, ook binnen Patyna, Valuas Zorggroep en Alliade-Meriant. Ervaringen monitoren we en delen we met elkaar. Ook verbinden we hieraan praktijkgericht onderzoek. 

Wolk Heupairbag voorkomt heupfracturen
Ook de Wolk heupairbag – een hulpmiddel om heupfracturen te voorkomen – lijkt van grote toegevoegde waarde bij zorg op afstand. Bij een val wordt automatisch een alarmsignaal gestuurd naar één of meerdere personen , zodat direct hulp geboden kan worden. In deze coronatijd  is dit een waardevol hulpmiddel voor ‘bescherming op afstand’. En zeker ook om opname in het ziekenhuis te voorkomen. We gaan er in Fryslân met zes organisaties mee aan de slag: Noorderbreedte, Kwadrantgroep, ZuidOostZorg, Leppehiem, Valuas Zorggroep en Zorggroep Sint Maarten. Ook dit gaan we volgen, met elkaar delen en verbinden aan praktijkgericht onderzoek. 

Nieuwe arbeidsbesparende technologieën
Daarnaast kijken we in Fryslân naar uitbreiding van het aantal technologieën in het programma ‘Anders Werken in de Zorg Fryslân’. Zo zijn er allerlei ontwikkelingen die nu versneld plaatsvinden, zoals beeldbellen voor cliënten, maar ook het digitaal vergaderen van zorgteams. Iedere zorgaanbieder heeft hierin de afgelopen weken in hoog tempo een eigen weg gevonden. Nu de ergste hectiek voorbij is, kijken we naar wat we hiervan hebben geleerd en hoe we bepaalde zaken kunnen behouden voor de toekomst. Ook kijken we naar andere arbeidsbesparende technologieën. Zo is in Fryslân een AR-app in ontwikkeling die medewerkers snel inzicht geeft in de meest gebruikte technologische hulpmiddelen. Er zijn allerlei VR-modules voor e-learning ontwikkeld en we kijken naar zaken als slimme tablets, fotolijstjes of muziekapparaten die verbinden en ontzorgen. Belangrijk is dat deze technologieën een bijdrage leveren aan arbeidsbesparing. We koppelen praktijkgericht onderzoek aan het programma om de effecten en opbrengsten in beeld te brengen en werken hierin samen met Vilans, NHL Stenden en Hanzehogeschool. 

Hoe gaan we verder?
We zien de conoracrisis eigenlijk als extra katalysator voor het programma ‘Anders Werken in de Zorg Fryslân’. We gaan voortvarend met de invoering van arbeidsbesparende technologieën aan de slag. Acht Friese zorgorganisaties trekken hierin samen op en bewegen zo mee met wat deze uitzonderlijke tijd met zich meebrengt. Uitgangspunten blijven: de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen, maar ook de verbinding met het programma in West-Brabant zoals dat is opgezet door zorgaanbieder tanteLouise.  Het jaar 2020 zou zomaar eens het jaar van ‘Anders Werken in de Zorg’ kunnen worden. Juist nu!   

Friese deelnemers Anders werken in de zorg Fryslân: Noorderbreedte (penvoerder), ZuidOostZorg, Zorggroep Alliade, Kwadrantgroep, Patyna, Mienskipssintrum Leppehiem, Valuas Zorggroep en Zorggroep Sint Maarten. 

Voor meer informatie over Anders werken in de zorg Fryslân kunt u contact opnemen met Paulien van de Meulen, programmamanager Anders werken in de zorg Fryslân 
T 06 – 51 77 22 65