De eerste landelijke stuurgroep: “We blijven anders werken. Ook na 2021.”

‘Anders werken in de zorg’ is op stoom. Met de uitbreiding van regio’s delen steeds meer zorgorganisaties hun kennis en ervaringen met elkaar. Hoog tijd voor een eerste bijeenkomst van de landelijke stuurgroep en een blik op de toekomst.

In juli namen de vertegenwoordigende bestuurders en programmamanagers zorgtechnologie vanuit alle deelnemende regio’s de tijd om met elkaar stil te staan bij de bereikte successen en resultaten. Unieke projecten werden gedeeld en inspireerden de aanwezigen. Vervolgens keken zij gezamenlijk naar de toekomst van het programma. De ambitie om samen te werken is er, waarbij het delen van kennis en het sneller opschalen van zorgtechnologie belangrijke speerpunten zijn. De eerste bijeenkomst van de landelijke stuurgroep was daarmee een feit en krijgt een terugkerend vervolg.

Deze inspirerende sessie vormde een mooi vertrekpunt voor de toekomstvisie op het vervolg van het programma. De deelnemers zijn het eens dat de technologie die toegevoegde waarde bewijst binnen de regio, ook in andere regio’s snel en breed moeten worden ingezet. Dus niet eerst een kleine pilot, maar vertrouwen dat wat in Friesland werkt ook in het Zuiden van Nederland succesvol kan worden ingezet. Want, ‘Anders werken’ werkt. En daarom  is tijdens de stuurgroep de intentie uitgesproken om deze beweging, ook na 2021, samen duurzaam voort te zetten en verder uit te bouwen. Met ons krachtige landelijke netwerk kunnen we samen, nog sneller, de inzet van succesvolle technologieën opschalen. Onder het motto: Anders werken, voor betere zorg en een fijnere werkplek. Ook na 2021.