Meriant

Wie u bent, maakt onze zorg

Meriant verleent in Heerenveen, Wolvega en Jubbega liefdevolle zorg aan ouderen en kwetsbaren, die als gevolg van lichamelijke klachten, ziekte of geheugenproblemen, voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. Meriant verleent zorg vanuit haar visie ‘(h)erken wie ik ben’. Dat wil zeggen dat we ons zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen, leefwijze en -ritme van de cliënt, zodat hij zich prettig, veilig en thuis voelt. Naast zorg en revalidatie, zijn we een ‘open huis’ voor mensen die gezelligheid en sociale contacten zoeken en/of deel willen nemen aan ons activiteitenaanbod.

Meriant doet mee aan de volgende innovaties:

Wolk

Informatieplatform voor zorghulpmiddelen (ARNA)

VR-trainingen