Ruitersbos

Ruitersbos is een kleine zelfstandige organisatie voor ouderenzorg. Ruitersbos heeft 110 plaatsen voor bewoners met een zorgindicatie, tien plaatsen herstelzorg, dagopvang voor de wijk en zorg aan huis voor huurders op het terrein van Ruitersbos en in de wijk. Ruitersbos staat voor kleinschalig wonen waarbij aandacht en warme liefdevolle zorg centraal staan. We nemen deel aan Waardigheid en trots, we zijn koploper in het project Grijs, Groen & Gelukkig en we investeren veel in opleiding en ontwikkeling.

Wij willen met goede en veilige ouderenzorg een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen in Breda en omgeving. Met zorg op maat, uitgaande van de individuele wensen en mogelijkheden van (wijk)bewoners én in goede samenwerking met familie.

Ruitersbos doet mee aan de volgende innovaties:

Wolk

Slim incontinentiemateriaal

Pharma-See

Expertise zonder afstand

Momo BedSense