Zorggroep Sint Maarten

Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens waardevol is en recht heeft op zorg, liefde en aandacht. We richten ons voorbij de zorg op een betekenisvol leven, waarbij we uitgaan van wat mensen nog wel kunnen. Elke dag opnieuw gaan we uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talent. En van de kracht van delen.
Deel je levenĀ vormt daarbij het uitgangspunt: we kiezen er bewust voor ons leven te delen met anderen omdat we beseffen en ervaren hoe waardevol dat is. Een gedeeld leven is een gelukkiger leven. Op elke locatie bieden we wonen, zorg en services volgens onze kernwaarden: ontplooiend vitaal en dorps.

Zorggroep Sint Maarten doet mee aan de volgende innovaties:

Wolk

Augmented reality (AR) platform

VR-trainingen (Covid-19)

Zorg en werken op afstand