Eindrapportage inzet smart glasses regio Midden-Brabant

Binnen regio Midden-Brabant zijn er twaalf smart glasses beschikbaar gesteld die zorg op afstand mogelijk maken. De deelnemende organisaties zijn positief over de mogelijkheden van de smart glasses. De smart glasses brengt een videoverbinding tot stand en de zorgprofessional heeft de handen vrij. Zo kan er op afstand consultatie en observatie plaatsvinden, een wond worden beoordeeld en leerlingen kunnen op afstand worden begeleid. In de rapportage leest u hoe men zorg op afstand kan bieden met de smart glasses, welke werkwijze is toegepast en de resultaten en uitkomsten van het project. In totaal namen er zeven organisaties deel aan het project.

De eindrapportage kunt u hier lezen.