Focus ‘Anders Werken in de zorg Fryslân’ 2021

In 2021 gaan we verder met met het testen en invoeren van arbeidsbesparende en zorgondersteunende zorgtechnologie in Friesland. Op meerdere locaties wordt al gewerkt met de Wolk heupairbag, slim incontinentiemateriaal of zelfs een smart glass. Zeker 120 zorgprofessionals hebben in september de VR Covid-19 training gevolgd, in samenwerking met GGD Fryslân.

Samen met West-Brabant, zijn er nu acht innovaties opgenomen in het programma.

Focus in 2021
In 2021 gaan we verder met de technologieën waarmee we in 2020 zijn gestart.
• Daarnaast gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een gezamenlijke IT-strategie en gaan we het kennisnetwerk voor projectleiders en it-specialisten verder inrichten. We gaan hiervoor samenwerken met bestaand kennisnetwerk FAITH van NHL Stenden en Hanzehogeschool.
•We gaan door met de ontwikkeling van een VR-bibliotheek met participatie van opleidingsadviseurs en zorgprofessionals.
Alle deelnemers hebben een set VR-brillen ontvangen. We gaan vier nieuwe VR-modules in gezamenlijkheid ontwikkelen. De bedoeling is dat VR een onderdeel wordt van het opleidingsprogramma van de deelnemers. Ook gaan we door met de ontwikkeling van de ARNA-app die in het eerste kwartaal zal worden gelanceerd.
• We gaan 100 tot 150 zorgprofessionals opleiden om de technologieën goed te kunnen toepassen in het dagelijks werk. Ook gaan we 20 tot 40 aandachtsvelders faciliteren om tijd vrij te maken voor zorgtechnologie op hun afdeling.
• Begeleidend onderzoek blijft belangrijk en wordt voortgezet door onze partners Vilans, NHL Stenden en de Hanzehogeschool.

Nieuwe Friese deelnemers in 2021
Het project Zorgtechnologie gaat op in ‘Anders Werken in de zorg Fryslân’. Samen kunnen we effectiever werken aan daadwerkelijk anders werken. Vanaf 2021 verwelkomen we daarom drie nieuwe Friese deelnemers: Hof en Hiem, Interzorg en zorggroep Liante. In totaal zijn er dan elf Friese zorgorganisaties die deelnemen aan Anders Werken.