Friese ouderenzorgorganisaties aan de slag met ‘Anders Werken in de Zorg’

De kwaliteit van zorg vasthouden en zelfs verbeteren, ondanks een groeiend aantal kwetsbare ouderen en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dat is wat acht Friese organisaties voor verpleeghuiszorg willen bereiken met het programma ‘Anders werken in de zorg Fryslân’.

Met aansluiting op dit programma, dat in West-Brabant succesvol is ontwikkeld op initiatief van tanteLouise uit Bergen op Zoom, willen de Friese zorgorganisaties in hoog tempo nieuwe technologieën inzetten die niet alleen de kwaliteit van de zorg vasthouden en zelf verbeteren, maar die tegelijkertijd het werk in de zorg ondersteunen. “Met de tijd die we daarmee besparen, kunnen we met hetzelfde aantal mensen meer ouderen helpen.”  

Druk op arbeidsmarkt zorg

Het aantal ouderen neemt landelijke in hoog tempo toe. Ook in Fryslân. Maar zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van kundig personeel staat nu al onder druk. Zeker de komende jaren worden grote tekorten verwacht. Deze problematiek speelt uiteraard bij meer zorgaanbieders en daarom zetten de Friese ouderenzorgorganisaties, net als in West-Brabant, gezamenlijk ontwikkelgelden in. Noorderbreedte-bestuurder en initiatiefneemster Saskia van Opijnen: “Dit programma starten we niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet. We willen maximaal van elkaars ervaringen leren, doelmatig  investeren en de kwaliteit van zorg verbeteren. We hoeven bij de inzet en ontwikkeling van nieuwe zorgtechnologie het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden, want we maken gebruik van ervaringen die zijn opgedaan in West-Brabant.” Conny Helder, bestuurder van tanteLouise in Bergen op Zoom is blij met deze opschaling. “We streven naar een landelijk programma en continuering ervan na afloop van de ontwikkelfase. Willen we ook in de toekomst kwalitatief hoogstaande zorg kunnen garanderen, dan moeten we nú slimme oplossingen bedenken. Voor tanteLouise is de toekomst in de ouderenzorg allang begonnen.”  

Starten met al goed werkende technologie

Goed voorbeeld doet goed volgen. Moderne zorgtechnologie maakt het mogelijk de kwaliteit van zorg te behouden, zelfs te verbeteren, zonder dat het ten koste gaat van de warme zorg of werkgelegenheid. De Friese zorgaanbieders gaan – naast de in de regio al lopende initiatieven op het gebied van onder andere Virtual Reality – van start met al goed werkende toepassingen in West-Brabant zoals planbare continentiezorg met een signaleringssysteem, deskundigheid op afstand met de inzet van een Smart Glass en een heupairbag waarmee het aantal heupfracturen kan worden voorkomen. De eerste resultaten bij tanteLouise zijn hoopgevend: het aan fracturen is aantoonbaar wordt teruggebracht. Dat scheelt niet alleen een hoop persoonlijk leed, maar bespaart tevens kosten en tijd. In een latere fase van het programma kunnen meer nieuwe technologieën worden ingebracht. Die ontwikkelingen gaan best snel.

Voordelen van technologie

Medewerkers moeten worden opgeleid om met behulp van deze technologie zorg te verlenen. “Het is een kwestie van proberen, toepassen en met elkaar ervaringen delen. En natuurlijk zullen cliënten en familieleden moeten wennen aan een andere manier van zorg krijgen, maar de zorg wordt er kwalitatief echt beter van”, zegt Inge Scholing bestuurder van Mienskipssintrum Leppehiem, één van de deelnemende organisaties in Friesland. “Hoe fijn is het voor de cliënt dat je alleen continentiezorg krijgt als dat echt nodig is en niet omdat we dat op vaste tijdstippen doen? We hoeven de cliënt niet meer onnodig te storen, de kans op ongelukjes neemt af. Dat zien we als pure winst. We geloven echt in deze verandering.”

Friese deelnemers Anders werken in de zorg Fryslân: Noorderbreedte (penvoerder), ZuidOostZorg, Zorggroep Alliade, Kwadrantgroep, Patyna, Mienskipssintrum Leppehiem, Valuas Zorggroep en Zorggroep Sint Maarten. 

Voor meer informatie over Anders werken in de zorg Fryslân kunt u contact opnemen met Paulien van de Meulen, programmamanager Anders werken in de zorg Fryslân
T 06 – 51 77 22 65