Er is hard gewerkt aan oplossingen voor behoud van goede zorg in de nacht in deze hackathon vanuit Health Noord op 15 februari jl. Als Anders werken in de zorg Fryslân en Drenthe zijn we betrokken als opdrachtgever. Studenten vanuit MBO en HBO uit de regio buigen zich over dit thema. Door toenemende vergrijzing en oplopende arbeidsmarktkraptes staat nachtzorg onder druk. Hoe kunnen we nachtzorg zo efficiënt mogelijk doen met onze schaarse capaciteit, welke rol kan technologie hierin spelen, hoe zorgen we voor fitte medewerkers? Oplossingen worden straks gepresenteerd aan een panel van bestuurders en praktijk. We zijn reuze benieuwd. Wordt vervolgd.

Wat een prachtige ideeën voor toekomstbestendige nachtzorg kreeg de jury te horen in de hackathon nachtzorg! Zoals pyamalook bedrijfskleding om cliënten verschil tussen dag en nacht te laten ervaren. Een buddy-call app voor vrijwilligers in de directe omgeving bij calamiteiten (alarmeren zoals ook met AED’s gebeurt). Verschil maken in soorten meldingen met behulp van technologie (bv een smartwatch). Visuele rondes maken vanuit centrale meldkamers. Medewerkers flexibel over meerdere organisaties heen inzetten voor opvang piekmomenten. Een foto van de voormalige eigen voordeur op de deur plakken om dwalen te voorkomen. Glas dat bij aanraking van mat naar transparant oplicht zodat een cliënt niet wakker wordt bij controlerondes.

Allemaal ideeën die in samenwerking tussen praktijk en studenten tot stand kwamen en bijdragen aan de toekomstbestendigheid van onze zorg voor ouderen. ‘Deze samenwerking met studenten smaakt naar meer’ was dan ook de afdronk van een jurylid. Al met al een hele geslaagde hackathon georganiseerd vanuit Health Noord waarin Anders werken in de zorg Fryslân en Drenthe als opdrachtgever fungeerden.