Infographic resultaten 2022 regio West-Brabant

In de tweede helft van 2022 hebben de deelnemers van regio West-Brabant negen technologieën verkend. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk de highlights in deze infographic.

Klik op de afbeelding om de infographic op volledige grootte te bekijken

Vorig jaar is in West-Brabant de focus gelegd op het sneller en beter inzetten van zorgtechnologie en consumententechnologie waarmee we ouderen meer zelfredzaamheid bieden. Zo verminderen we de zorgvraag en bieden tegelijkertijd wél dezelfde -of liever nog betere- kwaliteit van zorg.

We hebben onze pijlen hierbij gericht op de onderstaande drie thema’s:

  • langer zelfstandig thuis wonen en/of verhogen van zelfredzaamheid,
  • verminderen van fysieke belasting bij medewerkers,
  • verbeteren van de nachtzorg.

Samen met de deelnemende organisaties hebben we gezocht naar oplossingen die hier aan bijdragen. Afhankelijk van het specifieke vraagstuk van iedere organisatie hebben zij een of meerdere technologieën uitgekozen om te verkennen, te testen en/of te implementeren. Sommige technologieën waren voor iedereen nieuw, maar er zijn ook oplossingen gekozen waar andere deelnemers al ervaringen mee hadden (zoals de Momo Bedsense) Een mooie gelegenheid om best practices en kennis met elkaar uit te wisselen!

En dat werpt zijn vruchten af. In het eerste half jaar zijn er al mooie resultaten geboekt. Los van de cijfermatige hoogtepunten, merken we in de dagelijkse praktijk positieve verbeteringen, al kunnen we dat nu nog niet met cijfers onderbouwen. Bijvoorbeeld met de MomoBedsense zien we de zorgvraag duidelijk afnemen, onder andere doordat er minder controles in de nacht nodig zijn. Ook bij de inzet van de medicijndispenser zien we dit terug. Daarnaast merken de deelnemers die het Skincair 3D-hoeslaken uitproberen dat cliënten gemakkelijker zelfstandig kunnen draaien en meer bewegingsvrijheid hebben. De kwaliteit van leven en zorg gaat daarmee omhoog en medewerkers merken dat de fysieke belasting minder wordt.

In maart is de eerstvolgende werkplaats waar de deelnemende zorgorganisaties hun opgedane kennis en ervaringen met elkaar gaan uitwisselen. We zullen de ingeslagen weg continueren en gaan nog meer focussen op het verhogen van de zelfredzaamheid van cliënten. Wordt vervolgd dus!