Digicoach

De uitdaging                                 

Medewerkers van zorginstellingen krijgen in hun werk steeds meer te maken met technologie, er wordt een beroep gedaan op hun digitale vaardigheden. Denk aan het elektronisch cliëntendossier en roosterapps, maar ook beeldbellen om naasten van cliënten op de hoogte te houden. Als medewerkers goed met digitale middelen om kunnen gaan, scheelt dat onder meer tijd in computergebruik (zo zijn bijvoorbeeld rapportages sneller klaar) en wordt zorg op afstand eenvoudiger. Ook krijgen digivaardige medewerkers nieuwe systemen en zorgtechnologie makkelijker onder de knie en worden minder fouten gemaakt in bijvoorbeeld dossiers.

Maar niet alle medewerkers beschikken al over het vereiste vaardigheidsniveau, velen zijn ‘digitale starter’ (in de ouderenzorg is dat 20 procent). Uit gesprekken met digitale starters blijkt dat zij veel angst, schaamte en stress ervaren en dat ze weinig tijd hebben om aan hun digitale vaardigheden te werken. Daardoor zijn er zelfs zorgmedewerkers die de zorg verlaten of die niet meer herintreden. De ouderenzorgorganisaties in Midden-Brabant streven ernaar dat de inzet van zorgtechnologie vanzelfsprekend is. Om dat te bereiken is het noodzakelijk dat medewerkers/zorgprofessionals over voldoende digitale vaardigheden beschikken.

De oplossing

In Midden-Brabant werken tien organisaties samen om ervaringen en kennis met elkaar te delen om het niveau van de digitale vaardigheden van medewerkers te verhogen. Zij leiden enthousiaste medewerkers op tot digicoach. Dit is een zorgprofessional die geschoold is in de taak om zijn/haar collega’s te ondersteunen in het vergroten van hun digitale vaardigheden.

Wat het ons brengt

Het vergroten van de digitale vaardigheden van medewerkers levert hun een groter gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, en wat heel belangrijk is, meer werkplezier op. Voor de organisatie gaat er minder kostbare tijd verloren aan het niet of verkeerd gebruiken van digitale hulpmiddelen of zorgtechnologie. Lees hier de eindrapportage digitaal vaardige medewerkers van april 2023

En Verder

Maar de inzet van een digicoach alleen is niet genoeg. Het vraagt van organisaties dat ze digitaal vaardige medewerkers als speerpunt in hun beleid opnemen en dit uitgangspunt terug laten komen in werkprocessen en competentieprofielen. Daarvoor blijven we samenwerken om ook op dit onderdeel van elkaar te kunnen leren.