:

Druppelbril

Sinds 1 februari 2024 druppelen mensen in Zuidoost-Brabant zelfstandig hun ogen. Hiermee zetten we een belangrijke stap in de regio op het gebied van anders werken in de zorg!

Uitdaging
Tot voor kort werd oogdruppelen gezien als een zorgtaak van (wijk)verpleegkundigen. Veel mensen kunnen echter prima zelfstandig oogdruppelen, eventueel met ondersteuning van een druppelbril of mantelzorger. Daarom hebben twaalf zorgorganisaties aangesloten bij het VVT Platform Zuidoost-Brabant, samen met partners in de keten, een nieuwe werkwijze opgezet. Het uitgangspunt is dat mensen zélf oogdruppelen, tenzij het echt niet anders mogelijk is.

Oplossing
Met ingang van 1 februari a.s. is oogdruppelen officieel geen zorgtaak meer van zorgverleners. Krijgt iemand oogdruppels voorgeschreven van de arts? Dan geeft de apotheek heel duidelijke instructies mee voor het gebruik. Net zoals bij andere medicijnen. Eventueel kan er een druppelbril worden aangeschaft, om het oogdruppelen makkelijker te maken. Lukt het oogdruppelen niet vanwege (medische) redenen? Ook niet met ondersteuning van hulpmiddelen zoals een druppelbril en/of hulp uit de omgeving? Dan wordt gekeken of er een zorgverlener ingezet kan worden.

Toolbox
Om de vernieuwde werkwijze rondom oogdruppelen succesvol te maken, is het belangrijk dat we op eenduidige wijze communiceren en werken. Er is een toolbox ontwikkeld met middelen die je kunt inzetten om mensen te helpen met zelfstandig oogdruppelen. Denk aan een instructiekaart om zelf te leren oogdruppelen.

Wat het oplevert
Door het zelfstandig oogdruppelen houden mensen de regie over hun dag, zonder afhankelijk te worden van zorgverleners. Daarnaast levert dit tijdswinst op. Zorgmedewerkers kunnen zo meer mensen helpen en er beter zijn voor de mensen die écht niet zonder zorg kunnen.

Meer informatie
Op https://www.vvtplatformzob.nl/oogdruppelen vind je een overzicht met middelen die je kunt downloaden en gebruiken om met de nieuwe werkwijze aan te slag te gaan. Alle informatie is ook te vinden op: www.destapnaargezonder.nl/oogdruppelen. Verwijs hier gerust naar door!

 

Bekijk hier in welke regio wordt samengewerkt rondom deze innovatie.

Klik op een regio voor de contactpersoon