:

Freestyle Libre

Uitdaging 
Verpleegkundigen in de thuiszorg besteden veel tijd aan het uitvoeren van vingerprikken om de glucosewaarden bij cliënten in de wijk te meten Een oplossing kan liggen in het uitlezen van de glucosewaarden op afstand. Dit verbetert niet alleen de efficiëntie van verpleegkundigen, maar verlicht ook de fysieke en emotionele belasting voor cliënten. Deze innovatieve aanpak benadrukt de waarde van technologische vooruitgang in de gezondheidszorg, gericht op verbeterde zorgkwaliteit en welzijn voor zowel zorgverleners als cliënten.

Oplossing

De Freestyle Libre is een draagbare sensor die veertien dagen op de bovenarm van de gebruiker blijft zitten. Deze sensor biedt een betrouwbare en inzichtelijke meting van de glucosecurve, waardoor zowel de cliënt als de zorgverlener en specialist/praktijkondersteuner de glucosewaarden kunnen monitoren. De sensor meet elke vijf minuten de glucosewaarde in het weefselvocht via een draadje in de huid en slaat deze waarden gedurende acht uur op. Door de smartphone of reader langs de sensor te halen, wordt de glucosewaarde zichtbaar op de smartphone of reader en worden alle gegevens overgedragen naar de ontvanger. Deze gegevens, inclusief eerdere waarden, worden weergegeven en opgeslagen in een curve.
 
Wat het oplevert
Het scannen van de sensor vermindert de noodzaak van vingerprikken of doet deze verdwijnen, waardoor het risico op neuropathie wordt verminderd. Dit wordt als prettig ervaren door de gebruiker. Bovendien maakt het zelf uitvoeren van deze handelingen door de cliënt de zorg efficiënter, waardoor de cliënt meer regie over zijn eigen gezondheid krijgt. Het is belangrijk op te merken dat de vergoeding van de Freestyle Libre glucose sensor niet voor iedereen onder de zorgverzekeringswet valt.

Bekijk hier in welke regio wordt samengewerkt rondom deze innovatie.

Klik op een regio voor de contactpersoon