Medido

De uitdaging

Zorgprofessionals krijgen steeds meer te maken met complexe zorgvragen in de intramurale zorg. Tegelijkertijd wordt er meer nadruk gelegd op kijken wat de bewoner nog wel zelf kan, eventueel met behulp van hulpmiddelen. Door het inzetten van hulpmiddelen kan tijd die overblijft worden geïnvesteerd in een betere zorg voor de specifieke zorgvraag.


De oplossing

Medido kan worden ingezet om bewoners te ondersteunen bij het aanreiken van de medicatie. Door het aanreiken van medicatie via de Medido te laten verlopen, hoeft de zorgprofessional minder medicatie uit te delen en heeft hierdoor meer tijd over voor de specifieke zorgvraag.

Wat het ons brengt

De Medido brengt autonomie voor de bewoner. De bewoner is in beheer van eigen medicatie en hoeft niet meer te wachten op de zorgprofessional voor diens medicatie. Daarnaast kan de inzet van Medido (ten minste 9 op een afdeling) leiden tot een tijdsbesparing, deze tijd kan worden gebruikt om meer bewoners van beter aansluitende zorg te voorzien en zorgt het voor een ontlasting van onze zorgprofessionals.