Slim incontinentiemateriaal

De uitdaging

Slim incontinentiemateriaal is een technologisch hulpmiddel om inzicht te krijgen in het mictiepatroon van cliënten. Met behulp van een logger of clip en een bijbehorend incontinentieproduct wordt het mictiepatroon van een cliënt duidelijk. En is het mogelijk om op de juiste momenten verschoningsmaterialen aan te bieden. Door de inzet van slim incontinentiemateriaal wordt tijd gecreëerd voor andere taken (bijvoorbeeld welzijn) rondom de cliënt.

De oplossing

Urine-incontinentie kan een zeer aangrijpende aandoening zijn, zowel voor degenen die het heeft als voor de mensen om hen heen. Het is een veel voorkomend probleem bij ouderen en zorgt voor ongemak. Denk hierbij aan de extra afhankelijkheid en de benodigde extra zorgmomenten voor zorgmedewerkers. Daarnaast is het verwisselen van incontinentiemateriaal en verschonen na lekkage fysiek zwaar voor zorgverleners. 

 

Er zijn meerdere aanbieders van slim incontinentiemateriaal op de markt. Met sensoren wordt de verzadiging van het incontinentiemateriaal via een app op de smartphone van de zorgmedewerker zichtbaar. Dit kan een meetmoment van 72 uur zijn om inzicht te verkrijgen in het mictiepatroon van de cliënt. Of een 24/7 oplossing waarbij de incontinentiezorg individueel op de cliënt kan worden afgestemd. In Midden-Brabant ondersteunen we organisaties bij de implementatie van slim incontinentiemateriaal door de inzet van een implementatiecoach, die de organisatie begeleidt bij de ingebruikname van het materiaal.

Wat het ons brengt

Het mooie aan de technologie van slim incontinentiemateriaal
is dat het zowel het comfort als de zelfregie van de cliënt vergroot. Immers de zorg rondom de nog aanwezige toiletgang komt ook in beeld. Doordat de toepassing onnodige controles voorkomt (ook ’s nachts), neemt de nachtrust van cliënten toe. Daarnaast verbetert de huidconditie. Het werkplezier van zorgmedewerkers neemt toe doordat ze vanuit inzicht geen onnodige controles en verschoningen
meer hoeven te verrichten. Hierdoor neemt de fysieke belasting van medewerkers af. Dit biedt zorgmedewerkers meer ruimte in tijd om op een andere manier aandacht aan de cliënt te bieden.

Deelnemende organisaties zijn Maria Oord, Het Laar met twee afdelingen, ZGEM, Mijzo en ST Franciscus.

Download hier de eindrapportage slim incontinentiemateriaal (december 2022). 

Bekijk hieronder de factsheet met de belangrijkste resultaten.