:

Slimmer roosteren

Uitdaging
Thuiszorgcliënten en bewoners van verpleeghuizen zijn afhankelijk van zorg voor onder meer het opstaan, naar bed gaan, persoonlijke hygiëne, aan- en uitkleden en het toedienen van medicatie. Om het mogelijk te maken het leven te leiden dat zij willen, is het cruciaal dat de benodigde zorg zoveel mogelijk op het door hen gewenste tijdstip wordt geleverd. In de praktijk blijkt dit lastig te realiseren. Het wordt een steeds grotere uitdaging om de zorg tijdig te kunnen leveren. Deels door druk op budgetten, en steeds vaker door personeelstekorten. In de huidige situatie kost het maken en aanpassen van basisroosters veel tijd die daardoor niet aan de cliënten besteed kan worden. Werkroosters worden in de praktijk vaak nog handmatig gemaakt zonder inzicht in de werkelijke zorgvraag. Dit kan slimmer.

Oplossing
TONOS is een slimme, digitale oplossing die zorgprofessionals snel en flexibel optimale capaciteitsplanning en looprouters laat maken.

Wat het oplevert

  • Efficiënter werken
  • Hogere klanttevredenheid
  • Tevreden personeel
  • Zorgorganisaties die TONOS inzetten, hebben minder personeelstekorten en lagere kosten. De zorg wordt er beter van, het werk leuker.

Bekijk hier in welke regio wordt samengewerkt rondom deze innovatie.

Klik op een regio voor de contactpersoon