Track & Trace

De uitdaging

Hoe bedienen we met minder mensen de groeiende groep ouderen, zonder verlies van kwaliteit van zorg en tegen aanvaardbare kosten voor cliënt en samenleving? De regio Midden-Brabant werkt aan de problematiek van het tekort aan zorgmedewerkers.

Het project Track & Trace (cliëntoproepen) is gestart om inzicht te krijgen in de alarmeringen van cliënten om tot een doelmatigere inzet van zorgmedewerkers en een lagere werkdruk te komen. Het project kent 2 fasen:

  • Fase 1 betreft een onderzoek in samenwerking met Vilans voor meer inzicht in de cliëntoproepen
  • Fase 2 betreft het uitvoeren van de aanbevelingen en interventies uit fase 1.

De hoofdvraag voor het onderzoek in fase 1 luidt: Welke meldingen zijn er in de drie deelnemende organisaties en wat kunnen deze organisaties, medewerkers en cliënten doen om meldingen te voorkomen, meldingen juist te adresseren (melding op de juiste plek) en werkdruk bij zorgmedewerkers te verminderen?

Het onderzoek heeft plaatsgevonden van oktober 2020 tot juli 2021en betrof zowel een kwalitatief als kwantitatieve analyse bestaande uit:

  • Een 24 uurs inventarisatie van de oproepen en aard van de melding
  • Een data-analyse uit de verpleegoproep systemen (VOS) over de maand februari 2021
  • Een online vragenlijst aan de zorgmedewerkers
  • Het afnemen van interviews bij cliënten en zorgmedewerkers

Wat het ons brengt

Met het onderzoek in fase 1 is beoogd inzicht te verkrijgen in de omvang (het aantal oproepen en tijd gemoeid met de afhandeling), de aard (Is de oproep te rubriceren? Op welke wijze?) en de opvolging (nodig om tot opvolging over te gaan of niet, kan op afstand of niet) van de cliëntoproepen bij de deelnemende organisaties.

Aansluitend hierop zijn voor fase 2 de volgende doelen geformuleerd:

  • De juiste oproep op de juiste plek óf het voorkomen van de oproep doordat hier al op is geanticipeerd (al dan niet door slimme techniek, of door het herkennen van de patronen van degene die de oproep maakt).
  • Het verminderen van de werkdruk van zorgmedewerkers en besparing van uren waarbij de kwaliteit van zorg minimaal gelijkwaardig blijft.

Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en heeft verassende uitkomsten. Een samenvatting van dit onderzoek wordt z.s.m. gepubliceerd.

En verder…

De regio gaat samen met de deelnemende organisaties aan de slag met het toepassen van de voorgestelde interventies en aanbevelingen. In het eerste kwartaal van 2022 worden diverse interventies getest en volgt hierop een eindrapportage. De regio zal ook fase 2 uitvoeren in samenwerking met Vilans.

Zodra fase 2 is afgerond zal ook een samenvatting van de eindrapportage beschikbaar komen.