Innovaties per thema

Zelf bepalen of een innovatie goed werkt, is vaak lastig. De kracht van Anders werken in de Zorg is dat dit gezamenlijk wordt opgepakt. Vaak regionaal, waarna het weer bovenregionaal gedeeld wordt. Hierbij gaat het om innovaties die bijdragen aan het verminderen van de werkdruk of het bevorderen van zelfredzaamheid van cliënten. Wij kijken hierbij vooral naar (complexe) innovaties met een uitdaging bij de inzet en implementatie.   

Is een innovatie nog in test en onderzoeksfase of ontwikkeling, dan wordt dit vaak eerst door een paar organisaties vanuit Anders Werken in de Zorg onderzocht ‘Lopende projecten’Wij vinden het belangrijk om onderzoek op te pakken met een kennis- of onderzoekinstelling zoals Vilans of een hogeschool. Hierbij wordt ook feedback aan de ondernemer gegeven, zodat het product of dienst waar nodig nog verbeterd kan worden. Zo ontstaat een hechte samenwerking tussen de ondernemer en zorgorganisaties. De uitkomsten worden veelal op de Kennisbank Digitale Zorg geplaatst.  

Als de uitkomsten positief zijn, kan gestart worden met de uitrol van de innovatie in de organisaties. Vaak komt hier ook veel bij kijken en is het ook dan fijn om van en met elkaar te leren. Met ‘Opschalingsfase’ bedoelen we de innovaties die in regionaal verband opgeschaald worden. Dit hoeft niet te betekenen dat alle deelnemende organisaties van de regio tegelijk aan het opschalen zijn, maar wel een deel ervan. Belangrijkste is dat hierbij de resultaten van de Kennisbank Digitale Zorg, aanwezige toolkits of andere reeds opgedane ervaringen goed benut worden.    

Naast deze innovaties die regionaal worden opgepakt, doen individuele organisaties binnen Anders Werken in de Zorg ook onderzoek en schalen zelf innovaties op. De lessen hiervan worden ook binnen Anders Werken met elkaar gedeeld. Deze innovaties worden niet hier gepresenteerd.