Vol: Landelijk congres Anders Werken op 17 november 2022

Na een succesvolle eerste editie in 2021, houden de aangesloten regio’s van Anders Werken in de Zorg op donderdag 17 november weer een landelijk congres. Deze keer onder het motto ‘Verbinden, versterken en versnellen’. We organiseren het congres in de Prodentfabriek in Amersfoort.

Er zijn helaas geen tickets meer beschikbaar voor het congres. We zitten helemaal vol!

Waar we vorig jaar vooral wilden kennismaken en inspireren, willen we dit jaar juist meer van elkaar leren. Daarvoor hebben we interessante workshops die we in de middag aanbieden. Maar het congres biedt daarnaast ook voldoende ruimte om elkaar beter te leren kennen. Dat kan bijvoorbeeld op de innovatiemarkt waar ondernemers die betrokken zijn bij Anders Werken in de Zorg hun nieuwste producten laten zien.

We willen in eerste instantie deelnemers van ons programma de ruimte bieden om erbij te zijn. Het gaat om bijvoorbeeld bestuurders, projectleiders, zorginnovatoren, zorgprofessionals met innovatie als aandachtsgebied en implementatiecoaches van de zes deelnemende regio’s én samenwerkingspartners. Zij worden uitgenodigd via de programmamanagers van de regio’s.