Levert zorginnovatie een betekenisvolle verandering op?

Eén van de pijlers van het programma Anders Werken in de zorg Fryslân is het doen van onderzoek. Dit doen we om te meten of de zorg door zorginnovatie daadwerkelijk efficiënter, beter en minder belastend wordt voor zorgmedewerkers. Hierin werken we samen met kennisnetwerk FAITH van NHL Stenden in Leeuwarden en de Hanzehogeschool in Groningen.

Enkele onderzoeken worden uitgevoerd onder leiding van Job van ’t Veer, lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn bij NHL Stenden Hogeschool. Vorige maand gaf hij een workshop waarin de training zorgtechnologie centraal stond. Dat deed hij samen met Joanneke Holtrup, specialist domotica en zorginnovatie bij Zorggroep Alliade.

Kosten gaan voor de baten uit
Job: “De workshop was voornamelijk voor innovatiemanagers, maar ook voor adviseurs HR en leren en ontwikkelen. Hoe zetten we organisaties en medewerkers ‘aan’ om aan de slag te gaan met zorgtechnologie op de werkvloer? Dat was de centrale vraag. Wat is daarvoor nodig? Wat zijn eventuele issues? We zijn begonnen met het maken van een korte, beeldende karakterschets van een aandachtsvelder (een persona); een medewerker die op haar eigen afdeling en met haar eigen team aan de slag wil met innovatieve tools. Die persona hebben we Ineke genoemd. Daar zijn we in de workshop mee verder gegaan. Om op een afdeling zorginnovatie aan de grond te krijgen, hebben de innovatiemanagers veel Inekes nodig. Maar Ineke moet wel voldoende ruimte, tijd en mandaat krijgen om dat te doen. Dus is het nodig dat organisaties investeren in Inekes. Dat betekent soms wel minder handen aan het bed. Maar de kosten gaan voor de baten uit, want door te investeren in Inekes wordt de zorg uiteindelijk efficiënter en kan in de toenemende zorgvraag worden voorzien. Vanuit Anders Werken wordt de inzet van aandachtsvelders gefaciliteerd via deze workshop.”

Levert slimme inco een betekenisvolle verandering op in de beleving en het gedrag van de zorgprofessional en de cliënt?
Naast initiatieven zoals de workshop, vindt er onder andere ook een onderzoek plaats naar slim incontinentiemateriaal (slimme inco). “We zien dat de leveranciers veel kwantitatieve data verzamelen. Vooral harde cijfers: uren, minuten, momenten van verschoning. Cijfers die je direct kunt relateren aan tijdsbesparing. Vanuit de NHL-Stenden vullen we in dit geval vooral aan met kwalitatief onderzoek, oftewel onderzoek naar de beleving van de zorgprofessional en – liefst ook – de zorgvrager. Ervaren zij inderdaad meer rust en tijd door het gebruik van slimme inco? Wat wordt er gedaan met die extra tijd? En hoe vind je dat het nu gaat met de cliënt? Kortom, levert slimme inco een betekenisvolle verandering op in de beleving en het gedrag van zowel de zorgprofessional als de cliënt? Dat is wat we nu in kaart brengen”, aldus Job.

Het onderzoek naar slimme inco wordt momenteel uitgevoerd bij Zorggroep Alliade, Kwadrantgroep en Noorderbreedte. Mogelijk volgen er nog meer organisaties. Verder zijn we een vergelijkbaar traject gestart voor de invoering van de Smartglass en ARNA. Zodra er meer onderzoeksresultaten bekend zijn, delen we die op deze website.

FAITH is een breed kennisnetwerk voor de VVT-sector in Noord Nederland. FAITH ontwikkelt zich steeds meer tot een learning community. De verschillende organisaties doen onderzoek naar kwetsbare ouderen. De resultaten en ervaringen worden met elkaar gedeeld. Anders Werken in de zorg Fryslân is één van de samenwerkingspartners in dit kennisnetwerk. Meer informatie vind je op: www.faithresearch.nl