Midden-Brabant sluit aan bij Anders Werken in Zorg

‘Samen optrekken, kennis en ervaringen delen om zo de toepassing van zorgtechnologie te waarborgen. Zodat we niet allemaal hetzelfde wiel uitvinden, want met elkaar bereik je meer.‘ Onder dat motto bundelen elf ouderzorgorganisaties uit Midden-Brabant de krachten met de andere regio’s in het netwerk Anders Werken in de Zorg.

De nieuwe deelnemers uit Midden-Brabant werken al langer samen aan een vitale en sociale zorg voor ouderen. Om goede zorg te blijven leveren in de toekomst, met de toenemende vergrijzing, stijgende zorgvraag, oplopende zorgkosten én personeelstekorten, zijn er grondige vernieuwingen nodig. “Het moet anders!”, vinden deze Brabantse ouderenzorgorganisaties. De inzet van slimme zorgtechnologie is daarbij vanzelfsprekend volgens programmamanager Anders Werken in Zorg Midden-Brabant, Conny Heerdink. “ Het toepassen van zorgtechnologie is niet altijd eenvoudig.  De kennis en ervaring die we opdoen met inzet van innovaties willen we daarom vooral met elkaar delen, zodat we van elkaar leren, versneld kunnen implementeren en optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die innovaties bieden.”

Bovenregionaal samenwerken

Het delen van kennis en ervaringen bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgtechnologie, blijft niet beperkt tot Midden-Brabant. Sinds juni werken de elf deelnemende ouderenzorgorganisaties bovenregionaal samen met de andere regio’s binnen Anders Werken in de Zorg. Deze bijzondere samenwerking werd op 22 juni officieel bezegeld met twee handtekeningen van Conny Helder, bestuurder tante Louise en Annet Boekelman-Wilhelm, bestuurder Mijzo.

Het programma Anders Werken in de Zorg is in West-Brabant succesvol ontwikkeld op initiatief van tanteLouise en als snel volgden de regio’s Friesland en Zeeland. Nils van de Reijt, programmamanager Anders Werken in Zorg in West Brabant: “We zijn bijzonder trots dat we met de komst van Midden-Brabant verder mogen uitbreiden in het zuiden van het land, zodat we samen met alle regio’s in een nog hoger tempo kunnen werken aan toekomstbestendige ouderenzorg.”

Nieuwe innovaties

De deelnemende organisaties in Midden-Brabant zijn onder meer aan de slag met de voor Anders Werken bekende innovaties zoals het slimme incontinentiemateriaal en smartglasses (expertise op afstand). Daarnaast is regio Midden-Brabant onder andere actief met de toepassing van een medicijndispenser voor bewoners en het experimenteren met spraakgestuurd rapporteren. Daarover leest u binnenkort alles op de Midden-Brabant-pagina van deze website en natuurlijk houden we u via onze nieuwspagina en social media kanalen op de hoogte van de ontwikkelingen.

Conny Helder, bestuurder tanteLouise (links) en Annet Boekelman-Wilhelm, bestuurder Mijzo (rechts) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.


 

Deelnemers Anders Werken in de Zorg Midden-Brabant: 

Amaliazorg, Actiefzorg, Zorggroep Elde Maasduinen, St. Franciscus, ’t Heem, Het Laar, Leyhoeve, Mariaoord, Mijzo, Thebe en De Wever.

Meer weten?

Voor meer informatie over Anders werken in de zorg Midden-Brabant kunt u contact opnemen met Conny Heerdink, programmamanager Zorgtechnologie | Anders werken Midden-Brabant , Conny.Heerdink@thebe.nl.