Onderzoek

Onderzoek speelt een cruciale rol bij het bepalen van de waarde van innovaties in de zorg. Bij Anders Werken in de Zorg streven we ernaar om het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden. Samenwerking is hierbij van belang. Als een bepaalde innovatie succesvol blijkt te zijn in Friesland, zal deze ook in Brabant kunnen worden toegepast. Daarom hechten we veel belang aan gedegen onderzoek naar de effectiviteit van innovaties. We werken samen met verschillende kennisinstituten, zoals Vilans, NeLL en onderwijsinstellingen, om ervoor te zorgen dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Het onderzoek richt zich op verschillende aspecten, waaronder de voordelen voor de cliënt, de medewerker en de kosten. We streven ernaar om niet met te veel organisaties hetzelfde onderzoek te doen, om dubbel werk te voorkomen. Als er echter leerpunten naar voren komen voor ondernemers, zorgen we ervoor dat deze worden doorgegeven. Op die manier zorgen we ervoor dat de innovaties beter aansluiten op de behoeften en wensen van de praktijk.

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld op de Kennisbank Digitale Zorg. Wanneer een innovatie grondig is onderzocht en de resultaten positief zijn, kunnen andere organisaties ervoor kiezen om deze innovatie te implementeren en op te schalen. Door het delen van kennis en ervaringen stimuleren we een brede adoptie van succesvolle innovaties in de zorgsector.

We werken voor het onderzoek samen met

Toolkit

Hoewel het belangrijk is om te weten dat een innovatie goed werkt, is dat slechts de eerste stap. Het implementeren van een innovatie is een complex proces dat verschillende aspecten omvat, zoals het opleiden van medewerkers, het beheer van ICT-aspecten en het borgen van de innovatie in de dagelijkse processen.

Om dit implementatieproces te ondersteunen, werken we samen met diverse partijen aan de ontwikkeling van toolkits. In deze toolkits wordt het volledige implementatieproces van een innovatie, van A tot Z, beschreven. Ze bieden praktische richtlijnen, procedures en hulpbronnen om de implementatie goed te laten verlopen. Daarnaast worden de toolkits in de toekomst opgenomen op de Kennisbank Digitale Zorg. 

We werken voor de toolkits samen met