Ontwikkelingen regio Drenthe – begin 2024

Regio Drenthe organiseerde begin 2024 twee themabijeenkomsten, een regionaal congres en een hackathon samen met regio Fryslân.

Geslaagd regionaal congres AWiZ Drenthe

Liefdevol omarmen van zorgtechnologie en slim samenwerken daarop’ was de kernboodschap van het drukbezochte congres “Anders werken voor meer werkplezier” van Anders Werken in de Zorg Drenthe op 29 februari jl. Met workshops op gebied van ‘data en AI’ ‘geen sprint maar marathon’ en ‘Anders werken in compacte organisaties’ werden deelnemers vanuit de 17 Drentse ouderenzorgorganisaties geïnspireerd verder aan de slag te gaan met ‘Anders Werken in de Zorg Drenthe’ waarin het samen optrekken en van elkaar leren rondom zorgtechnologie centraal staan.

Themabijeenkomst Medicatie in eigen beheer – met of zonder hulpmiddel – themabijeenkomst AWiZ Drenthe

Medicatie is een van de vijf thema’s die we samen oppakken in ‘Anders Werken in de Zorg Drenthe’. Veel van de 17 deelnemende aanbieders zetten extramuraal al medicijndispensers in. Intramuraal zijn er ook al eerste ervaringen of ambities op dit vlak. Hoe inspirerend en leerzaam is het om bij ZZWD | Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe, waar men volop met het onderwerp bezig is, van Jirza Zwerver, die al jarenlang op dit thema bezig is bij ZuidOostZorg, te horen wat ervaringen en valkuilen zijn en daarover in gesprek te gaan. Dit gebeurde in een themabijeenkomst over dit onderwerp op 4 april jl. Uitgaan van dat het kan, medicatie in eigen beheer in het verpleeghuis, in plaats van standaard denken van niet en het gewoon gaan doen is het credo. Vaak pakt het positief uit en kunnen cliënten prima eigen medicatie beheren, met of zonder hulpmiddel. De winst zit hem vooral behoud zelfregie van de cliënt, naast de ontlasting medewerker die zich minder hiermee bezig hoeft te houden. In drie subgroepen bogen we ons over ‘de stakeholders’, ‘procesinnovatie’ en ‘borging en opschaling’ om aan elkaar te presenteren. Zo leren we van en met elkaar én maken snellere stappen in de implementatie.

Themabijeenkomst nachtzorg AWiZ Drenthe

Volop uitwisseling in onze themabijeenkomst nachtzorg op 15 april van Anders Werken in de Zorg Drenthe. Na een warme ontvangst bij Woonzorgcentrum de Westerkim in gesprek over de aanpak en ervaringen van een sensorsysteem, wanneer zet je deze wel of juist niet in, hoe ga je om met aspecten als privacy, WZD, afstemming familie, toegang en gebruik data, etc. Daarna in gesprek over HealthNoord en hoe dit samenwerkingsverband ons kan helpen bij de uitdagingen van toekomstbestendige nachtzorg. Met oa een onderzoek naar een 0-metingsinstrument nachtzorg waar een aantal AWiZ-organisaties aan deelnemen. Tenslotte bogen we ons over de uitkomsten van een hackathon nachtzorg waarin studenten slimme oplossingen hebben bedacht voor behoud van goede zorg in de nacht. Zo geven we met elkaar in Noord-Nederland invulling aan het thema nachtzorg en de uitdagingen op dit gebied.

Hackathon nachtzorg

Er is hard gewerkt aan oplossingen voor behoud van goede zorg in de nacht in deze hackathon vanuit Health Noord op 15 februari jl. Als Anders werken in de zorg Fryslân en Drenthe zijn we betrokken als opdrachtgever. Studenten vanuit MBO en HBO uit de regio buigen zich over dit thema. Door toenemende vergrijzing en oplopende arbeidsmarktkraptes staat nachtzorg onder druk. Hoe kunnen we nachtzorg zo efficiënt mogelijk doen met onze schaarse capaciteit, welke rol kan technologie hierin spelen, hoe zorgen we voor fitte medewerkers? Oplossingen worden straks gepresenteerd aan een panel van bestuurders en praktijk. We zijn reuze benieuwd. Wordt vervolgd.

Wat een prachtige ideeën voor toekomstbestendige nachtzorg kreeg de jury te horen in de hackathon nachtzorg! Zoals pyamalook bedrijfskleding om cliënten verschil tussen dag en nacht te laten ervaren. Een buddy-call app voor vrijwilligers in de directe omgeving bij calamiteiten (alarmeren zoals ook met AED’s gebeurt). Verschil maken in soorten meldingen met behulp van technologie (bv een smartwatch). Visuele rondes maken vanuit centrale meldkamers. Medewerkers flexibel over meerdere organisaties heen inzetten voor opvang piekmomenten. Een foto van de voormalige eigen voordeur op de deur plakken om dwalen te voorkomen. Glas dat bij aanraking van mat naar transparant oplicht zodat een cliënt niet wakker wordt bij controlerondes.

Allemaal ideeën die in samenwerking tussen praktijk en studenten tot stand kwamen en bijdragen aan de toekomstbestendigheid van onze zorg voor ouderen. ‘Deze samenwerking met studenten smaakt naar meer’ was dan ook de afdronk van een jurylid. Al met al een hele geslaagde hackathon georganiseerd vanuit Health Noord waarin Anders werken in de zorg Fryslân en Drenthe als opdrachtgever fungeerden.