Ontwikkelingen regio Fryslân – begin 2024

In het eerste kwartaal van 2024 hebben er een aantal activiteiten plaats gevonden, drie hiervan willen we uitlichten.

Proces innovatie in de Nacht

Samen met studenten aan het werk om een innovatieve oplossing te bedenken voor de nachtzorg. Hoe kunnen we het anders doen?

De zwaarte van de zorg is aan het stijgen, terwijl het aantal zorgverleners afneemt. Als deze trend zich voortzet, riskeren we binnen 10 jaar een verschraling van de nachtzorg en mogelijk het volledig wegvallen ervan. Nachtzorg zoekt naar innovatieve oplossingen om de nachtzorg betaalbaar en werkbaar te houden, zonder in te leveren op de kwaliteit van de zorg. Studenten bedachten innovatieve oplossingen om de nachtzorg efficiënter, effectiever en veiliger te maken voor zowel zorgverleners als cliënten.

Studenten hebben o.a. een poster gecreëerd die ingaat op drie aspecten in de zorg: de omgeving, veiligheid en behoefte van patiënt en zorgverlener. De poster omvat ideeën zoals kamers huiselijker inrichten en het bieden van cursussen rondom veiligheid. Door belevingsgerichte zorg te bieden, gericht op verschillende aspecten, zou de patiënt meer rust kunnen ervaren.

Student over de gezondheidschallenge: ‘’𝘋𝘦 𝘨𝘦𝘻𝘰𝘯𝘥𝘩𝘦𝘪𝘥𝘴𝘤𝘩𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘨𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘭𝘦𝘦𝘳𝘻𝘢𝘢𝘮, 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘪𝘦𝘧 𝘦𝘯 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘧’’.

Georganiseerd vanuit het netwerk van HealthNoord samen met Anders werken in de zorg Drenthe, Anders werken in de zorg Fryslân, NHL Hogeschool, Hanze / Hanze University of Applied Sciences Groningen en Alfa-college.

 

Proces optimalisatie inzet van Hulpmiddelen

In de zorg worden steeds vaker (technologische) hulpmiddelen ingezet. Een goede ontwikkeling, maar hoe weten we welk hulpmiddel voor welke cliënt het meest geschikt is? En als er bijvoorbeeld een medicijndispenser of infuuspomp nodig is, waar staan ze dan? Zijn ze wel beschikbaar?

Vanuit het programma Anders werken in de zorg Fryslân samen met NHL Stenden is een bijeenkomst georganiseerd waarin het proces van inzet van hulpmiddelen en zorgtechnologie onder de loep is genomen.

Vanuit Patyna Noorderbreedte ZuidOostZorg kwadrantgroep Mienskipssintrum Leppehiem Zorggroep Sint Maarten Alliade schoven bijna 40(!)verpleegkundigen, fysiotherapeuten, verzorgenden, managers, inkopers, facilitairmedewerkers en ICT-ers aan om:

• Samen het proces rond de inzet van hulpmiddelen in kaart te brengen
• Verschillen en overeenkomsten binnen de organisaties te ontdekken
• Te bekijken hoe ICT de inzet van hulpmiddelen kan ondersteunen.

De resultaten van de bijeenkomst helpen de organisaties om een wensenlijst op te stellen voor de implementatie van hulpmiddelen via ICT-oplossingen. Het uiteindelijke doel is hulpmiddelen of zorgtechnologie voor de cliënt of de medewerker snel in te kunnen inzetten en dat er een duidelijk proces is.

Over veel zaken denken medewerkers uit verschillende organisaties hetzelfde en weten we elkaar te vinden. Het was een veelbelovende bijeenkomst die smaakt naar een gezamenlijk vervolg!

Eerst “Friese” raamovereenkomst met VR-Bieb

In Friesland zijn we trots op deze samenwerking met VR bieb Samen bouwen met de zorgorganisatie binnen Anders werken in de zorg Fryslân om zo de zorg te verbeteren en leren leuk te maken.

Door deze collectieve raamovereenkomst kunnen alle deelnemers genieten van kosteneffectieve voordelen.