Ontwikkelingen regio Zeeland – begin 2024

Wat is er de afgelopen periode bereikt in de regio Zeeland en wat zijn de beoogde resultaten voor de komende periode?

 

Wat is er bereikt de afgelopen periode?Wat zijn de beoogde resultaten voor de komende periode?
Anders werken in de zorg

-Regioplan definitief;

-Drie bijeenkomsten met werkgroep gehad rondom de thema’s: implementatie, organisatie en innovatie, financiering van innovatie;

-Kennis gemaakt van liberating structures;

-Verbinding Deltaplan – E- Health kenniskring;

-Excursie;

-Bijeenkomsten continueren;

-Coördinatie bewezen innovaties versneld opschalen.

Versterken van implementatiekracht

-20 ambassadeurs opgeleid i.c.m. met de ZorgTools bus;

-Commitment verkregen voor de uitvoering van de maturity innovation scan;

-In beeld brengen implementatiekracht- behoefte;

-Masterclasses;

-Uitvoeren maturity innovation scans. Clusteren vergelijkbare samenwerking thema’s en behoeften.

Beschikbaarheid van zorgtechnologie

-Businesscase uitleenservice. Behoefte opgehaald, gesprekken met stakeholders gevoerd, inventarisatie mogelijke partners. Voorlopige conclusie: onvoldoende draagvlak.

-In beeld brengen gebruik zorgtechnologie. Verkenning met vergelijkbaar project HZ. Eventuele betrokkenheid Scalda;

-Publiceren artikelen rondom gebruik zorgtechnologie;

-Verkenning met ZW- connect rondom digitaal platform.

-GO- NO GO, businesscase uitleenservice.

ZorgTools

-Opzet samenwerkingsafspraken Scalda;

-Voorbereidingen vergroten inzetbaarheid bus;

-Informatiebijeenkomsten- reserveringen bus 12x.

-Uitwerken samenwerkingsafspraken Scalda- burgerberaad;

-Concretiseren en testen inzet bus door zorgtechnologie ambassadeurs;

-Boekingsvoorwaarden reserveren bus aanpassen.

Regionale samenwerking

-Voorbereiding rondom samenwerking Deltaplan inzake medicatieverstrekking;

-Projectplan multidisciplinaire samenwerking gestuurd vanuit VVT.

-Coördineren samenwerking rondom innovaties;

-Opstarten multidisciplinaire samenwerking rondom bewezen technologie. I.s.m. Deltaplan.

Domotica

– Afronden adviesrapport.

-Communicatie opstarten rondom advies rapport;

-Feedback over behoefte n.a.v. delen rapport.