Avoord is thuis in moderne ouderenzorg en levert die zorg waar de cliënt dat wenst: in de wijk en op de locaties in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Wij investeren in onderzoek en innovatie om de zorgverlening te verbeteren. We geloven in warme zorg. Menselijk contact is belangrijk, technologie kan dat ondersteunen door zorgtaken over te nemen of efficiënter te maken. Zo komt er meer tijd vrij om écht contact te maken. Samen met andere zorgorganisaties willen we onze zorgverlening toekomstbestendig maken.