De Koperhorst is deelnemer vanuit het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht.