Raffy (woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen), Lâle (woonzorgcentrum voor Turkse ouderen) en De Leystroom zijn een fusietraject gestart. De organisaties zullen in 2019 worden samengesmeed tot één slagvaardige nieuwe organisatie, waarbij elke locatie haar eigen identiteit behoudt. Zo zijn we samen kleurrijk. De korte en directe lijnen en de flexibele, pragmatische aanpak zijn een belangrijk voordeel voor ouderen, medewerkers en de wendbaarheid van de organisatie als geheel. De inzet van technologie kan daarbij helpen.