Leger des Heils Midden-Nederland is deelnemer vanuit het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht.