Stichting Maria-oord is een kleinschalige aanbieder van zorg, verpleging en welzijn. Maria-oord biedt thuiszorg en verpleeghuiszorg in Dongen en Oosterhout. Ons motto is ‘Kleinschalig anders’. Wij streven ernaar een omgeving te creëren waarbinnen het goed leven, wonen en werken is. Zorg van hoge kwaliteit en met voldoende aandacht voor de individuele wensen en behoeften van de cliënt is voor ons vanzelfsprekend. Met het Community Care Dongen-project (CCD) realiseert Maria-oord een andere manier van zorgen en ondersteunen, waarbij de cliënt en diens vragen echt centraal staan en er niet meer via meerdere loketten gewerkt wordt. CCD bevat WMO, wijkverpleging en WLZ in één hand en regie, waarbij hulp op maat wordt gegeven, afgestemd met de cliënt en omgeving. Maria-oord wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn. Naast ontplooiingsmogelijkheden bieden we een omgeving waarin met plezier en passie gewerkt kan worden.