Zorgcentrum het Bildt is al 50 jaar een begrip in de regio. Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij (thuis)zorg, welzijn, huisvesting en facilitaire diensten. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te laten leiden in de eigen vertrouwde omgeving.