We zijn een ambitieuze organisatie: we vinden altijd dat het beter kan, dat dingen anders kunnen dan we ze altijd hebben gedaan. Dat betekent natuurlijk niet dat we veranderen om het veranderen. Maar het betekent wel dat we bereid zijn om te vernieuwen als dat voor onze klanten en medewerkers nu en in de toekomst beter is. We werken daarom vanuit een bondige visie: een wereld waarin iedereen waardig en op eigen wijze ouder kan worden en missie: met aandacht vernieuwen en innoveren, om ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige generaties ouderen kunnen vertrouwen op de best mogelijke zorg.