Oude en nieuwe regio’s leren elkaar (beter) kennen!

Samenwerken in de regio om de ontwikkeling en toepassing van slimme zorgtechnologie te bevorderen en te versnellen is waar Anders Werken in de Zorg voor staat. Inmiddels zijn er 10 regio’s aangesloten bij de beweging of gaan binnenkort aansluiten. Ook is er veel interesse vanuit organisaties en regio’s. Elke regio heeft een eigen programmamanager en in elke regio ontstaan mooie verbindingen tussen zorgorganisaties. Door de groei in korte tijd en de landelijke ontwikkelingen, is de behoefte ontstaan bij de regio’s om elkaar (beter) te leren kennen en met elkaar uit te wisselen. Op 7 maart is er daarom een fysieke bijeenkomst georganiseerd waarin 9 regionale programmamanagers samenkwamen.

Hoe zag de dag eruit
De bijeenkomst stond vooral in het teken van elkaar beter leren kennen, en de uitdagingen en ontwikkelingen in de regio. Zo heeft iedere regio een pitch gegeven over de ontwikkelingen en status binnen de regio. De programmamanagers hebben met elkaar kennisgemaakt tijdens een speeddate en is er is nagedacht over waar Anders Werken in de Zorg over 5 jaar zou moeten staan. Ook is samen verkend wat er al wordt gedaan en wat de behoefte is op thema’s als Bovenregionale kennisdeling, Onderzoek, Data, Inkoop, Opschaling van technologie.  

Positieve sfeer
“De sfeer die in deze groep hangt is erg positief, open en constructief”, gaven de programmamanagers van de nieuw aangesloten regio’s Den Haag en Zuid-Kennemerland aan. “Hier haal ik veel inspiratie uit; het wordt nog een uitdaging om alles wat ik vandaag gehoord heb terug te koppelen aan de regio.” 

Van iedereen leren
Uit de pitches bleek dat elke regio kiest voor een aanpak passend bij hun eigen regio. Van iedereen kan je iets leren. “Ik leer heel veel, wij zijn nog niet zo lang bezig. Hier hoor ik op welke manier organisaties worden betrokken bij projecten en hoe de financiering hiervoor geregeld is in andere regio’s. Hier kan ik mee verder”, geeft de programmamanager van Drenthe aan. 

“Ik vind het erg goed om te horen hoe andere regio’s het aanpakken. Zo werd ik enthousiast van de inzet van implementatiecoaches in de regio’s West- en Midden-Brabant. Daar wil ik in onze regio ook naar kijken”, aldus regio Zuidoost-Brabant.  

Cultuurverandering
Een terugkerend onderwerp van gesprek is de cultuurverandering die gepaard gaat met Anders Werken in de Zorg. In de regio Salland zijn mooie initiatieven ontwikkeld die helpen om technologie goed in te kunnen gaan zetten. Mensen bewust maken van de mogelijkheden die technologie kan bieden, wordt bijvoorbeeld gedaan via een escape room. Ook in Utrecht is veel aandacht voor het techvaardiger maken van medewerkers.  

Het betrekken van onderwijs is hier ook van cruciaal belang. In o.a. de regio Friesland wordt daarom de samenwerking actief gezocht met mbo- en hbo-scholen.  

Vervolg
Kortom, een inspirerende dag waarin veel kennis en ervaringen zijn gedeeld. Een goede basis om op voort te bouwen de komende tijd.