Care Innovation Center

Succesvol innoveren is alleen mogelijk door samen te werken met zorgorganisaties, inwoners, ondernemers, overheid én onderwijs. Het Care Innovation Center (CIC) brengt deze partijen bijeen en is daarmee een onafhankelijk netwerk en proeftuin in West-Brabant gericht op de ontwikkeling en toepassing van zorginnovatie.

Het CIC:

  • adviseert over de rol van innovatie bij (toekomstige) zorguitdagingen;
  • verbindt de klantbehoefte aan de innovatiekracht van bedrijven;
  • biedt een proeftuin in West-Brabant voor innovatieve toepassingen;
  • faciliteert de uitrol van bewezen innovaties;
  • versterkt de economische positie van West-Brabantse bedrijven.