Resultaten Midden-Brabant 2023

In 2023 zijn er in regio Midden-Brabant zes innovatie projecten doorlopen. De bijgevoegde visual geeft een korte samenvatting van deze projecten en de behaalde resultaten. 

Naast het opschalen van bekende technologieën zoals slim incontinentiemateriaal en de medicijndispenser (intramuraal), lag de focus het afgelopen jaar ook op verschillende onderzoeken. Zo is er onderzoek gedaan naar manieren om efficiënter & anders te rapporteren en is er aan de hand van cliënt casussen gekeken of een slimme bedsensor kan helpen bij het inzichtelijk maken en oplossen van slaapproblemen.

Wil je meer weten over deze projecten? Bekijk onder aan deze pagina de factsheets en rapportages van de volgende projecten:

 • Medicijndispenser
 • Zicht op slaap
 • Efficiënter / anders rapporteren
 • Slim incontinentiemateriaal
 • Serious gaming
 • Netwerk Zorgdomotica

In 2024 gaat de regio Midden-Brabant haar samenwerking met de regio West-Brabant verder intensiveren.  Ons gezamenlijke programma voor 2024-2025 is gericht op drie strategische thema’s:

 • Inzicht in effecten en opbrengsten. Onderverdeeld in drie deelthema’s:
  • Bevordering van zelfredzaamheid
  • Vermindering van werkdruk
  • Verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van zorg
 • Aandacht voor sociale innovatie & transitie  (d.m.v. onze Leercommunity)
 • Sturen op data gedreven werken (d.m.v. onze Community Datamanagement)

Samen met de deelnemende organisaties is gezocht naar oplossingen die hieraan kunnen bijdragen. Er zijn verschillende technologieën gekozen die komend jaar worden getest en geïmplementeerd. Daarnaast hebben wij besloten al ons onderzoek uit te besteden aan onze nieuwe onderzoek partner Vilans.

Factsheet Medido

Eindconclusie Medido

Zicht op slaap – Infographic

Eindpresentatie zicht op slaap

Zicht op slaap – Poster Casuïstiek

Efficiënt anders rapporteren

Eindrapportage efficienter_anders rapporteren

Factsheet 2023 Slimme inco

Factsheet Serious Gaming

Eindrapport Serious Gaming

Factsheet Netwerk Zorgdomotica

Methodiek Inzet Zorgdomotica