Sneller inkopen met collectieve overeenkomst Momo Bedsense

De eerste collectieve inkoopovereenkomst is een feit! En dat is goed nieuws, want dankzij deze overeenkomst kunnen Anders Werken in Zorg-deelnemers, het inkoopproces van de Momo Bedsense een stuk sneller doorlopen. Hoe sneller dat geregeld is, hoe eerder gestart kan worden met de implementatie en hoe eerder zorgmedewerkers en cliënten profiteren van de voordelen die de innovatie biedt.

Versnellen dus. Maar ook: verbeteren. Want dankzij deze collectieve overeenkomst ligt er een overeenkomst op de plank die kwantitatief én kwalitatief goed is voor beide partijen. De ICWB heeft de overeenkomst, in opdracht van Anders Werken in de Zorg West- en Midden-Brabant opgesteld. Samen met Momo Medical uiteraard. “De Handen in één,” zegt Momo Medical daarover in hun eigen bericht op Linkedin. “Doordat alle zorgorganisaties met ons samenwerken volgens dezelfde afspraken, is er een financieel voordeel mogelijk.”

Commitment

Die kwantitatieve en kwalitatieve waarde van de overeenkomst gaat verder dan alleen afspraken over de tariefstelling. “Dat gaat over zaken als begeleiding, service en onderhoud, maar ook een gegarandeerde afname,” vertelt Maud van Riel, programmamanager West-Brabant. “Gezamenlijk hebben we een partij gekozen met veel expertise op het gebied van inkoop van zorgtechnologie. Dat was ICWB. We hebben daar als regio’s ons commitment op gegeven en hadden alle vertrouwen in ICWB dat zij met een kwantitatief en kwalitatief goed voorstel zouden komen voor alle partijen. Door hier vooraf goede afspraken met elkaar te maken over de verwachtingen verloopt zo’n proces soepel.”

Landelijk

Het initiatief van regio’s Midden- en West-Brabant om de inkoop gezamenlijk op te pakken past perfect in het gedachtegoed van Anders Werken in de Zorg. Waarom het wiel steeds opnieuw uitvinden, als het samen sneller kan? Daarom is deze collectieve overeenkomst per januari 2024 beschikbaar voor alle Anders Werken in de Zorg-regio’s en deelnemers. En omdat Momo Medical zelf ook de voordelen inziet van zo’n raamovereenkomst hebben zij besloten om de collectieve overeenkomst landelijk beschikbaar te stellen aan alle verpleeghuizen in Nederland. Komend jaar wil Anders Werken in de Zorg Landelijk deze ontwikkeling verder doortrekken, naar waar mogelijk meer raamovereenkomsten, ook opgestart vanuit andere regio’s.

Tena/Essity & Medicijndispenser

Zo delen we een gezamenlijk belang en kunnen we ons sneller, samen voorbereiden op de uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat. Om die reden werkt Anders Werken in de Zorg Midden- en West-Brabant momenteel ook aan collectieve inkoopovereenkomsten met Tena/Essity en de Medicijndispenser. Maud merkt daarbij op dat het afsluiten van collectieve overeenkomsten maatwerk is per technologie en per leverancier. “Niet iedere leverancier zit in dezelfde fase van productvolwassenheid. We stemmen de overeenkomst dus ook echt af op de ontwikkelingen bij de leverancier en de fase van het honingraatmodel waarin we zelf zitten t.a.v. de implementatie van het product.”

Tip: Niet alleen het inkoopproces van de Momo Bedsense is nu vereenvoudigd. Ook het implementatieproces is een stuk gemakkelijker met de nieuwe toolkit die onlangs is gelanceerd. Deze toolkit is dé musthave voor organisaties die starten met de implementatie van de Momo Bedsense.

Bekijk de toolkit!