Terugblik Meet up 18 juni: studenten over innovatieve ontwikkelingen in de zorg

Welke effecten hebben zelfstandig oogdruppelen, hulpmiddelen voor steunkousen en een digitale ontdekkingsroute op de ouderenzorg? Die vraag stond centraal tijdens de online Meet up die Anders Werken In de Zorg Zuidoost-Brabant organiseerde in samenwerking met kennisinstelling Fontys Hogescholen. Hierin deelden drie studenten vanuit diverse opleidingen hun onderzoek naar innovatieve ontwikkelingen in de zorg.

Meer regie en vrijheid met zelfstandig oogdruppelen

De Meet up werd afgetrapt door Quin van Zoest, student gezondheidstechnologie aan de Avans Hogeschool. Het afgelopen half jaar deed hij onderzoek naar de effecten van zelfstandig oogdruppelen bij zorgorganisatie Vitalis. Sinds 1 februari druppelen mensen in Zuidoost-Brabant zelf hun ogen, eventueel ondersteund met een hulpmiddel zoals een druppelbril en/of de hulp van iemand uit de omgeving. Begin dit jaar zijn hiervoor regionale afspraken gemaakt, gebaseerd op de Schijf van vijf, tussen VVT-organisaties verenigd in het VVT Platform Zuidoost-Brabant en andere betrokken zorgverleners zoals oogpoli, huisartsen en apotheken. Quin onderzocht de meerwaarde van het zelfstandig oogdruppelen in de wijk. Hij vroeg zowel cliënten als zorgprofessionals naar hun ervaringen en keek daarnaast hoe het zelfstandig oogdruppelen gestimuleerd kan worden in de intramurale zorg (het verpleeghuis).
Hoewel de nieuwe werkwijze pas enkele maanden geleden is ingegaan, zijn er al verschillende interessante inzichten te benoemen.  Enkele bevindingen uit het onderzoek:

  • Veel cliënten zien het zelfstandig oogdrupellen als een positieve ontwikkeling. Ze ervaren bijvoorbeeld meer eigen regie en vrijheid in dagplanning. Bij het druppelen zelf worden soms nog (fysieke) uitdagingen ervaren.
  • Ook medewerkers zijn positief. Ze hebben meer werkplezier en sommigen geven aan dat de zorgvraag daadwerkelijk afneemt.
  • Voor het zelfstandig oogdruppelen in de intramurale setting worden nog enkele uitdagingen gezien, zoals een beperkte informatievoorziening, weerstand van de cliënten en van de teams.
  • Kansen liggen onder meer in het bieden van trainingen voor medewerkers, informatie voor cliënten, het delen van succesverhalen en het betrekken van naasten.

Aantrekken van steunkousen met minimale belasting

Vervolgens nam Ailish Meijers, masterstudent Healthy aging aan de Fontys Hogeschool en verpleegkundige, ons mee in het innovatieplan voor het aantrekken van steunkousen met minimale belasting. Dit plan voerde zij uit bij zorgorganisatie Oktober. Het doel van het plan was met name om de lichamelijke belasting van het aantrekken van steunkousen te verminderen. Daarnaast is gekeken hoe het juiste hulpmiddel op een ergonomische manier kan worden ingezet.

Op basis van haar bevindingen ontwikkelde Ailish een veranderstrategie om het proces te verbeteren. Centraal hierin staan de vragen of en hoe steunkousen worden ingezet, wat een cliënt eventueel zelf nog kan en wat naasten en/of hulpmiddelen kunnen betekenen.

Enkele bevindingen uit het plan:

  • De lichamelijke belasting van het aantrekken van steunkousen verschilt per medeweker. Gemiddeld scoort de belasting een 5.8 op 10. Met de aanbevelingen uit het veranderplan kan de belasting worden verminderd.
  • Er zijn verschillende hulpmiddelen die ingezet kunnen worden om zowel de lichamelijke belasting te verminderen alsook de zelfredzaamheid van mensen te versterken, zoals de HelpSoq en Doff N’ Donner. Voor de keuze is het onder meer belangrijk om te kijken naar wat iemand (zelf) nog kan en welke maat steunkousen wordt gebruikt.
  • Er liggen onder meer kansen op het gebied van meer voorlichting en training, het aanstellen van meerdere vaste aanspreekpunten en het blijven evalueren van het proces van steunkousen.

Digitale vaardigeden verbeteren met een ontdekkingsroute

Als laatste was het woord aan Anne Leijten, student Business Innovation aan de Avans Hogeschool. Het afgelopen half jaar deed zij een afstudeeronderzoek naar digitale vaardigheden van medewerkers bij zorgorganisatie Archipel. Anne presenteerde haar bevindingen aan de hand van een casus die duidelijk maakt dat een deel van de zorgmedewerkers (‘digistarters’) makkelijk verdwaalt in de digitale wereld. Zij kunnen hierdoor soms niet goed meekomen in het werk. Anne onderzocht welke verschillen er zijn in digitale vaardigheden bij medewerkers en ontdekte bovendien dat bestaande hulpmiddelen vaak niet zichtbaar of aantrekkelijk genoeg worden aangeboden.

Naar aanleiding van de bevindingen ontwikkelde Anne een innovatief instrument dat bestaande hulpmiddelen zichtbaarder en digitale hulpmiddelen aantrekkelijker maakt. Deze ‘digitale ontdekkingsroute’ stimuleert zorgmedewerkers om op een leuke en toegankelijke manier aan de slag te gaan met hun digitale vaardigheden.

Enkele bevindingen uit het onderzoek:

  • Naar schatting heeft 15% van de zorgmedewerkers moeite om hun weg te vinden binnen de digitale wereld (omgaan met computers, mailen, intranet bezoeken etc.).
  • Het aanbieden van informatie in kleine ‘hapjes’ (bite-sized learning) werkt voor deze doelgroep beter dan het geven van een veelheid aan informatie in één keer. In de digitale ontdekkingsroute worden medewerkers dan ook stapsgewijs meegenomen in het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Dynamische wisselwerking tussen diverse disciplines

Tussen de presentaties door was het mogelijk om vragen te stellen en ervaringen en tips uit te wisselen. Dit resulteerde in een dynamische wisselwerking tussen diverse disciplines in de zorg, zoals de thuiszorg en intramurale zorg.  Kortom: een geslaagde Meet up waarin verschillende innovaties vanuit diverse perspectieven werden belicht. Dat smaakt wat ons betreft naar meer!
Benieuwd naar de presentaties? Stuur dan een mail naar zuidoostbrabant@anderswerkenindezorg.nl.

Wil je de Meet up (terug)kijken?

Dat kan via onderstaande knop.