Verkenning naar verpleegoproepsystemen in de somatische ouderenzorg

Twaalf organisaties in de ouderenzorg in Midden-Brabant werken samen aan een vitale en sociale zorg voor ouderen. Om goede zorg te kunnen blijven leveren, zijn grondige vernieuwingen nodig. Hiervoor werkt men samen in het programma ‘Samen richting geven’ aan ouderenzorg in Brabant.

Een project van de zorgorganisaties Mijzo, Thebe en De Leyhoeve is gericht op het gebruik van de verpleegoproepsystemen in de somatische zorg. Een eerste fase omvatte een verkenning bij in totaal vier locaties, die vorig jaar is uitgevoerd door Vilans.

Download hier de samenvatting van deze verkenning.

Een dergelijke verkenning naar de praktijk van het gebruik van verpleegoproepsystemen in de somatische ouderenzorg is zeldzaam. Deze technologie wordt nagenoeg standaard in elk verpleeghuis gebruikt sinds de tweede helft van de vorige eeuw. Maar terwijl nu iedere nieuwe technologie aan uitgebreid onderzoek wordt onderworpen is dit dus nagenoeg niet het geval bij deze zorgtechnologie.

Inmiddels is het project in zijn tweede fase, waarbij op basis van de uitkomsten van de verkenning de volgende interventies worden uitgeprobeerd bij een aantal locaties:

  • Persoonsgerichte zorg op basis van data. De verkenning liet zien dat een beperkt deel van de cliënten veruit de meeste oproepen genereert. Uit de databestanden van de VOS-systemen worden stelselmatig de veel-bellers en extra veel-bellers naar boven gehaald en ingebracht in het multidisciplinair overleg. Zijn er interventies die deze cliënten kunnen helpen?
  • Inzet van een draadloos mobiel VOS systeem met spreekluisterverbinding. Bij circa 35% van de cliënten bleek één spreekluisterverbinding in een wandunit niet afdoende bruikbaar. Is een pols-halszender met een ingebouwde spreekluisterverbinding wellicht wel beter bruikbaar bij deze cliënten?
  • Scannen van de instellingen van de VOS-systemen, met name op het onderdeel herhaal oproepen en deze instellingen zo nodig aanpassen.
  • Variëren in het geluidsignaal op het device van de medewerkers.

Binnenkort berichten we over de resultaten van deze interventies en het mogelijk vervolg.