Zeeland kiest voor Zorgvernieuwers

Om zorgorganisaties op weg te helpen en te ondersteunen bij de inbedding van innovatieve zorgtechnologie, zetten de Zeeuwse deelnemers aan Anders Werken in de Zorg speciale Zorgvernieuwers in. Doel is niet alleen om het proces te versnellen, maar ook om ervoor te zorgen dat zorgprofessionals open staan om kansrijke oplossingen omarmen.

Innoveren is een werkwoord. Het ontwikkelen, maar ook het daadwerkelijk toepassen van een slimme zorgtechnologie of een andere slimme oplossing, vraagt om een gedegen aanpak. Dat vraagt niet alleen deskundigheid, maar vooral ook betrokkenheid van alle betrokken personen.

De inbedding van innovatieve oplossingen maakt het meestal noodzakelijk om bestaande processen aan te passen. Binnen zorgorganisaties is dat nog wel eens een uitdaging. ‘We hebben het altijd zo gedaan en dat was toch goed? Waarom moet dat nu ineens anders?’, is een veelgehoorde en ook begrijpelijke reactie. Door met de zorgprofessionals en proces-eigenaren in gesprek te gaan, ze gericht te begeleiden en ze te voorzien van bruikbare adviezen worden zij vertrouwd gemaakt met de nieuwe toepassingen.

De ervaringen met de smart glasses leerde hoe belangrijk die extra aandacht is. Een snelle uitlevering van nieuwe middelen, zonder dat alle randvoorwaarden goed zijn afgestemd, belemmert de acceptatie van nieuwe technologie. En dat is jammer, want dat betekent dat kansrijke en ook kostbare innovaties mogelijk niet het beoogde rendement opleveren.

De Zorgvernieuwers werken voor alle deelnemende partijen en ondersteunen deze organisaties actief bij het innovatieproces.

Meer weten? Informeer dan bij André Walhout: a.walhout@viazorg.nl