Zeeland

Zorginnovatie krijgt pas echt kracht met een gezamenlijke aanpak. De samenwerking van de Zeeuwse ouderenzorgorganisaties werpt al enkele jaren zijn vruchten af. Door aansluiting bij  Anders Werken in de Zorg wordt het lerend netwerk nu nog groter.

Terug naar hoofdpagina

De kwaliteit van zorg vasthouden en zelfs verbeteren, ondanks een groeiend aantal kwetsbare ouderen en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dat is wat tien Zeeuwse organisaties voor verpleeghuiszorg willen bereiken met het programma ‘Anders Werken in de Zorg Zeeland’. Met een eigen programma, afgestemd op de landelijke beweging die door tanteLouise in Bergen op Zoom is ingezet, geven we innovatie de noodzakelijke versnelling. We doen dat met inzet van nieuwe technologie en concrete begeleiding door zorgvernieuwers.

De start is in 2020 gemaakt door een brede inzet van smartglasses, slimme brillen, waarmee de zorgprofessional een collega of externe op afstand mee kan laten kijken. In 2021 zijn daarbij de zorgtechnologieën WOLK heupairbag, de slimme vloer vol sensoren SmartFloor en de MOMO BedSense nachtrustsignalering geïntroduceerd.

In een aantal inspiratiesessies toonden de leveranciers aan de zorgprofessionals en leerlingen welke problemen ermee opgelost kunnen worden. Belangrijk is dat innovaties aangeboden worden vanuit het perspectief van cliënt en medewerker. Dat bevordert de acceptatie. De slimme oplossingen maken de zorg beter en efficiënter zonder het menselijke contact te verliezen. André Walhout, projectleider van het Zeeuwse programma: “Ook in de toekomst heeft de zorgsector mensen nodig met een hart voor de zorg. Innovaties maken het werk alleen maar aantrekkelijker. In veel gevallen vermindert het de werkdruk en verbetert het de kwaliteit van zorg. Wie wil dat nou niet?” 

Druk op arbeidsmarkt zorg

Het aantal ouderen neemt landelijke in hoog tempo toe. Ook in Zeeland. Maar zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van kundig personeel staat nu al onder druk. Zeker de komende jaren worden grote tekorten verwacht. Deze problematiek speelt uiteraard bij meer zorgaanbieders en daarom zetten de Zeeuwse ouderenzorgorganisaties gezamenlijk ontwikkelgelden in. Coby Traas, bestuurder van Zorggroep Ter Weel en penvoerder namens de Zeeuwse partijen: “We werken in Zeeland binnen de ouderenzorg al heel intensief samen, maar deze samenwerking met andere regio’s biedt op het gebied van zorgtechnologie heel veel kansen om kennis te delen en te leren van elkaars ervaringen. Op die manier kunnen we in de zorg een slag maken om het werken met zorgtechnologie goed te implementeren op de werkvloer”.

Conny Helder, bestuurder van tanteLouise in Bergen op Zoom, is blij met deze opschaling. “Eerder al haakten zorginstellingen in Brabant en Friesland aan bij ons initiatief. Dat is mooi. We hopen dat deze beweging zich als een olievlek verspreidt over het hele land. We staan allemaal voor dezelfde uitdagingen. Willen we ook in de toekomst de ouderenzorg toegankelijk, betaalbaar en aantrekkelijk houden, dan moeten we nu slimme oplossingen bedenken. Wat ons betreft is de toekomst dan ook allang begonnen.” 

Starten met al goed werkende technologie

Er lopen inmiddels bij de deelnemende organisaties al meerdere pilots op het gebied van zorgtechnologie. Die kennis wordt met elkaar gedeeld. “Het voorkomt ook dat ieder voor zich het wiel probeert uit te vinden. Een nieuwe technologie die zijn nut bewijst in Bergen op Zoom, werkt ook in Middelburg of Leeuwarden en kan daar dus sneller worden toegepast. Samen kom je verder”, weet Helder. 

Belangrijk speerpunt is de juiste begeleiding van organisaties en gebruikers in het veranderproces. Innovatie moet niet langer iets nieuws zijn, maar een onderdeel worden van het dagelijks werken. Medewerkers moeten actief meegenomen worden in dit veranderproces, het liefst al tijdens de opleiding. Om die reden wordt ook het onderwijs betrokken bij het programma.

Meer informatie

Voor meer informatie over Anders Werken in de Zorg Zeeland kunt u contact opnemen met de projectleider André Walhout: a.walhout@viazorg.nl